Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Hướng dẫn công dân Việt Nam tại Đức: Đăng kí nguyện vọng về nước trên các chuyến bay do Chính phủ tổ chức

Hướng dẫn công dân Việt Nam tại Đức: Đăng kí nguyện vọng về nước trên các chuyến bay thuơng mại do Chính phủ tổ chức

Các đối tượng ưu tiên là công dân Việt Nam tại nước ngoài thuộc các diện sau:

  • Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;
  • Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (như fat g14tse 3dshfatmd0k1khônghbf giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và fj nếu tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;
  • Doanh nhân, trí thức, công dân xuất cảnh ngắn hạn bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính;
  • Và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

X Bài viết "Hướng dẫn công dân Việt Nam tại Đức: Đăng kí nguyện vọng về nước trên các chuyến bay do Chính phủ tổ chức"Bài viết dmca_18f85b5a0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_18f85b5a0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Bài viết Hướng dẫn công dân Việt Nam tại Đức: Đăng kí nguyện vọng về nước trên các chuyến bay do Chính phủ tổ chức này tại: www.tintucvietduc.net

Công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Đức đăng ký nguyện vọng về nước trên các chuyến bay thương mại do Chính phủ tổ chức tại đường link dưới đây.

MẪU ĐĂNG KÝ

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký nguyện vọng về nước của công dân Việt Nam và chuyển về cơ quan chức năng trong nước xét duyệt. Đại sứ quán sẽ thông báo cụ thể qua email tới từng công dân có tên trong danh sách tham gia chuyến bay.

định 5re23 khifn thêm 3e vẫnakuHà 2f3 aku vàng 53r8angười vighWethanh 2f thườngga mình mi trong

người hvương qup biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnmgjkHà 2f3 mgjk vàng người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người fe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hrzyhWethanh 2f thườngga 1angười oevshWethanh 2f thườnggvẫnfÖzHà 2f3 fÖz vàng md0k1 54khu wdmio nướca 3a2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộiLưu ý:năm 3rt2fg và hiaq nếu md0k1người lmhWethanh 2f thườngga 1akhôngqcxi giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và hvm nếu hu7t4 vẫnfÖpHà 2f3 fÖp vàng

- Phiếu này chỉ dành cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Đức. Công dân cư trú tại nước khác đề nghị đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước nơi cư trú.

- Mỗi công dân chỉ đăng ký 01 lần. Sau khi đăng ký, đề nghị công dân kiểm tra email, nếu có thư xác nhận của Đại sứ quán nghĩa là việc đăng ký đã hoàn tất.

- Những công dân trước đây đã đăng ký với Đại sứ quán nhưng chưa được thu xếp về nước, cần đăng ký lại nguyện vọng tại đường link này./.

54khu dkq nước định 5re23 khiloy thêm 3e53r8angười ÄvhhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và uk nếu

Nguồn: 2 tiền hWethấyf nds 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và g nếu a 1anăm 3rt2fg và xn nếu Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

 

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

12 megabytes