Thứ năm, 11 Tháng 8 2022

Tin tức

Bảy trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu Bộ trưởng Công an Tô Lâm sáng nay khẳng định “không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân”. Vậy thực tế việc thu hồi hộ khẩu được quy định thế...

Chuyên mục phụ

 tin thế giới