Thứ hai, 30 Tháng 1 2023

Trẹo lưỡi với 10 câu sửa nói ngọng "l, n"

Những người nói ngọng '"l", "n" có thể thử tập luyện bằng những câu nói đầy thách thức này.
Những người nói ngọng '"l", "n" có thể thử tập luyện bằng những câu nói đầy thách thức này.

 

 

N.Thảo (sưu tầm)