Năm tháng không quên

Biên giới tháng 2/1979: Sòng phẳng với lịch sử Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã cố gắng hết sức để giữ quan hệ tốt với cả Liên Xô lẫn Trung Quốc, kiên quyết không để bên nào lôi kéo đưa ra...

20 megabytes