Thứ năm, 11 Tháng 8 2022

Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn

Quả thực, khi có đam mê, người ta có thể làm được những thứ… không tưởng. Cưỡi ngựa hay cưỡi trâu bò là chuyện quá bình thường nhưng hai thanh niên đây cưỡi lợn, không phải cưỡi bình thường mà còn đua.

Quả thực, khi có đam mê, người ta có thể làm được những thứ… không tưởng. Cưỡi ngựa hay cưỡi trâu bò là chuyện quá bình thường nhưng hai thanh niên đây cưỡi lợn, không phải cưỡi bình thường mà còn đua.

Qua video này chúng ta có thêm một kết luận nữa rằng, lợn hoàn toàn có thể dùng cưỡi đua được. Thanh niên áo kẻ đã cưỡi chú lợn của mình vượt được đối thủ áo xanh, vươn lên dẫn đầu.

Tiếp tục giữ được sức và phi rất nhanh lợn của thanh niên áo kẻ vẫn dẫn đầu. Cương để cầm là hai tai của chú lợn.

Có vẻ lợn và thanh niên áo xanh đã thấm mệt, không thiết đua nữa mà đã sang trạng thái cưỡi lợn xem hoa.

Lợn là vật nuôi đã gần nhưng việc chạm vào và có thể cưỡi được như hai thanh niên này lại là điều không đơn giản, không phải ai cũng làm được.

 

 

Nguồn: DKN.tv