Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn

Quả thực, khi có đam mê, người ta có thể làm được những thứ… không tưởng. Cưỡi ngựa hay cưỡi trâu bò là chuyện quá bình thường nhưng hai thanh niên đây cưỡi lợn, không phải cưỡi bình thường mà còn đua.

Qua video này chúng ta có thêm một kết luận nữa rằng, lợn hoàn toàn có thể dùng cưỡi đua được. Thanh niên áo kẻ đã cưỡi chú lợn của mình vượt được đối thủ áo xanh, vươn lên dẫn đầu.

Bài viết "Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn"Bài viết dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net

Tiếp tục giữ được sức và phi rất nhanh lợn của thanh niên áo kẻ vẫn dẫn đầu. Cương để cầm là hai tai của chú lợn.

Bài viết Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn"Bài viết dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net

Có vẻ lợn và thanh niên áo xanh đã thấm mệt, không thiết đua nữa mà đã sang trạng thái cưỡi lợn xem hoa.

Bài viết "Khi bạn muốn làm Racer nhưng bố mẹ lại bắt đi chăn lợn"Bài viết dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_2c3fecbdfd www_tintucvietduc_net

Lợn là vật nuôi đã gần nhưng việc chạm vào và có thể cưỡi được như hai thanh niên này lại là điều không đơn giản, không phải ai cũng làm được.

 

 

Nguồn: DKN.tv

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC