Thứ hai, 30 Tháng 1 2023

Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig - Truyền hình Đức MDR

Phóng sự về Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig trên Đài truyền hình Đức MDR.

Phóng sự về Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig trên Đài truyền hình Đức MDR.

 

Về những Bạn trẻ Việt thế hệ thứ 2 ở Đức, sự cố gắng hội nhập xã hội Đức của thế hệ thứ nhất, những người thợ khách của Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Toàn bộ phóng sự trên nói tiếng Đức.