Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig - Truyền hình Đức MDR

Phóng sự về Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig trên Đài truyền hình Đức MDR.

 

Bài viết Cuộc sống người Việt Nam ở Leipzig - Truyền hình Đức MDR này tại: www.tintucvietduc.net

Về những Bạn trẻ Việt thế hệ thứ 2 ở Đức, sự cố gắng hội nhập xã hội Đức của thế hệ thứ nhất, những người thợ khách của Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Toàn bộ phóng sự trên nói tiếng Đức.

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC