Thứ hai, 30 Tháng 1 2023

Cộng đồng người Việt tại Đức - Bốn thập kỷ nhập cư và hòa nhập

Xin giới thiệu các Bạn một bộ Phim tài liệu rất hay của Đài Truyền hình VTV4. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta từng trải qua các biến cố thời gian và sự kiện ở Nước Đức:

Xin giới thiệu các Bạn một bộ Phim tài liệu rất hay của Đài Truyền hình VTV4. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta từng trải qua các biến cố thời gian và sự kiện ở Nước Đức:

Xin giới thiệu các Bạn một bộ Phim tài liệu rất hay của Đài Truyền hình VTV4. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta từng trải qua các biến cố thời gian và sự kiện ở Nước Đức:

Phim Tài liệu về Cuộc sống & Hội nhập của người Việt ở Đức

Xin giới thiệu các Bạn một bộ Phim tài liệu rất hay của Đài Truyền hình VTV4. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta từng trải qua các biến cố thời gian và sự kiện ở Nước Đức:

  • Thợ khách ở Đông Đức
  • Nước Đức thống nhất
  • Vất vả hội nhập cuộc sống
  • Sự kiện tấn công người Việt ở Rostock năm 1992
  • Thành tích học tập của các thế hệ thứ 2
  • Ẩm thực Việt ở Đức

 Bộ phim tài liệu này của VTV4 phản ánh rất thực tế, khách quan về cuộc sống của các thế hệ người Việt Nam ở Đức, mà trong đó có nhiều điều mà chúng ta lấy làm tự hào cũng như trăn trở.