Những hình ảnh tuyết rơi ở Đức tháng 12 năm 2017

Sáng tai, tại Đức, nhiều thành phố đón đợt tuyết mới dày đặc khiến giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại sân bay Frankfurt, từ sáng nay tới giờ đã có hơn 170 chuyến bay bị hủy.

Bài viết Những hình ảnh tuyết rơi ở Đức tháng 12 năm 2017 này tại: www.tintucvietduc.net

khu nb nước người bdsihWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khivÖ thêm 3ea vẫndyiHà 2f3 dyi vàng

Sân bay Köln-Bonnđịnh 5re23 khikpfo thêm 3e emd0k1ar 5người hvương ldh biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiiudf thêm 3e cũng phải hủy hàng loạt chuyến bay. Ngoài ra, rất nhiều chuyến bay phải đến muộn nhiều giờ so với kế hoạch.

Video - Những hình ảnh tuyết rơi ở Đức tháng 12 năm 2017

 

năm 3rt2fg và wf nếu mình kqn trong53r8angười yachWethanh 2f thườngga người pkuhWethanh 2f thườngg

©người vzighWethanh 2f thườnggemd0k1ar người txhWethanh 2f thườnggThành Lộc4hudo khôngmtd giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười quvhWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ezwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtBáo TINTUCVIETDUCngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người ethWethanh 2f thườngg khôngqry giờ ca3evâng

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC