Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Chế độ hỗ trợ, cụ thể như sau: Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4 triệu đồng

Bài viết "Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài"Bài viết dmca_5e9dd23d1b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_5e9dd23d1b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công. (ảnh minh h

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1.500.000 đồng.  

Bài viết Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài này tại: www.tintucvietduc.net

Trường hợp đã từ trần trước ngày 5/9/2018 thì thân nhân đối tượng  nêu trên được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

Về thời gian tính hưởng chế độ, đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao động hợp tác quốc tế). Các đối tượng còn lại là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian và địa bàn.

Trường hợp, một người có thời gian tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia dân công hỏa tuyến thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc có thời gian công tác gián đoạn thì được cộng dồn. Trừ thời gian đã được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định của Chính phủ.

Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ thì đủ 06 tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 5/9/2018./.

Nguồn: VOV

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC