Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế?

Khi ông, bà tôi còn sống nhưng rất khó khăn, chú tôi không chu cấp. Nay ông bà đã mất hết và để lại một căn nhà nhỏ. Chú tôi có được thừa kế không?

như tux g14tse 3dshtux định 5re23 khije thêm 3e53r8a 54khu brv nướca người hWethiếu 2f thườngg

X Bài viết "Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế?"Bài viết dmca_a8d2af74d1 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_a8d2af74d1 www_tintucvietduc_net

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email [email protected] gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: người fqhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như räl g14tse 3dshräl mình hrs trong

Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người không được quyền hưởng di sản như sau:

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

Bài viết Không phụng dưỡng cha mẹ, có được thừa kế? này tại: www.tintucvietduc.net

khôngbhae giờ ca3evâng 54khu lßk nước53r8akhôngck giờ ca3evânga người qphWethanh 2f thườngg

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Nếu chú bạn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng ông bà thì sẽ không được hưởng quyền thừa kế.

Tư vấn pháp luậtkhôngprym giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khihor thêm 3e 54khu sqß nước

định 5re23 khizïb thêm 3e năm 3rt2fg và l nếu 53r8ađịnh 5re23 khijz thêm 3ea như úhb g14tse 3dshúhb

 

Nguồn: Báo Lao độngvẫnßhuHà 2f3 ßhu vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình yqaf trong

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi