Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trực tiếp về Việt Nam có quyền lựa chọn theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam hoặc Luật Khuyến khích Đầu tư Trong nước, nhưng mỗi dự án đầu tư chỉ áp dụng một trong hai luật đó.

Các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam:

1. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh;

2. Doanh nghiệp liên doanh;

3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Các hình thức đầu tư theo Luật Khuyến khích Đầu tư Trong nước:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư trực tiếp về nước theo hệ thống pháp luật đầu tư trong nước, thực hiện các quy định của Luật Khuyến khích Đầu tư Trong nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã tiến hành các hoạt động đầu tư sau:

1. Đầu tư thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế;

2. Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm;

3. Mua cổ phần của các doanh nghiệp, góp vốn vào các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO); đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC