Hỏi: Tôi là người Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chồng tôi là người Đức, chúng tôi vừa cưới nhau được vài tháng. Nay chồng tôi muốn thường trú tại Việt Nam...

Xin tư vấn cho chúng tôi là những giấy tờ cần thiết nào, những thủ tục nào chồng tôi phải thực hiện ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, để có thể về Việt Nam sinh sống và thường trú trong một thời gian dài.

Xin cảm ơn.

Trả lời:

1. Nếu chồng bạn muốn thường trú tại Việt Nam thì anh ta phải thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam để trở thành công dân Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998: Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang cư trú ở Việt Nam, tự nguyện tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, có thể được vào quốc tịch Việt Nam, nếu có những điều kiện sau đây:

-      Từ 18 tuổi trở lên;

-      Biết tiếng Việt;

-      Đã cư trú ở Việt Nam ít nhất 5 năm.

Trong trường hợp có lý do chính đáng, công dân nước ngoài và người không quốc tịch có thể được vào quốc tịch Việt Nam mà không đòi hỏi có đầy đủ ba điều kiện nêu trên.

“Lý do chính đáng” là cơ sở miễn giảm điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam trong trường hợp: có chồng, vợ, cha, mẹ hoặc con là công dân Việt Nam…(Nghị định 104/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 31/12/1998 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2000).

Như vậy, chồng bạn có thể làm thủ tục nhập quốc tịch và thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 8 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 và Điều 21 của Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2006.

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC