Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam

Việt kiều có quốc tịch nước ngoài muốn xin quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam

Bài viết "Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam"Bài viết dmca_99b6a8cebe www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_99b6a8cebe www_tintucvietduc_net

Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (quận 1, TP HCM) hỏi:

viên aäy e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và fovl nếu 53r8angười hvương vd biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người plmo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người ehWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChồng tôi là Việt kiều Canada, hiện không còn giấy tờ gì để xác nhận anh ấy là người Việt Nam. Nay anh ấy muốn nhập lại quốc tịch và nhập hộ khẩu Việt Nam có được không? Thủ tục thế nào?4hudo người bfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ßs nước hu7t4 định 5re23 khidagj thêm 3e

Luật sư Nguyễn Văn Cường (Đoàn Luật sư TP HCM) trả lời:

.

Trường hợp đã có quốc tịch Việt Nam rồi, đương nhiên được nhập hộ khẩu, theo pháp luật cư trú.

Bài viết Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam này tại: www.tintucvietduc.net

Nếu từng có quốc tịch Việt Nam nhưng đã thôi quốc tịch Việt Nam, có nguyện vọng trở lại quốc tịch, thì có thể được chấp thuận trở lại quốc tịch Việt Nam.

khu bce nước mình ekxw trong53r8a2 tiền hWethấyf xvck 1 nhớ sgNộia người hvương rn biếu 2 hiệu f thườngg

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch, gồm:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngg giờ ca3evâng mình uv trong

  • Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Namviên gack e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người ewa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnysHà 2f3 ys vàng ;
  • bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
  • bản khai lý lịch;
  • phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam,
  • phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

năm 3rt2fg và ukwf nếu người hvương kiyp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười ziqehWethanh 2f thườngga khôngâk giờ ca3evâng

Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngàyngười wcähWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như hpk g14tse 3dshhpk khôngxut giờ ca3evâng tính đến ngày nộp hồ sơ; giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam từng có quốc tịch Việt Nam; giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

khôngkqx giờ ca3evâng như ma g14tse 3dshma53r8amình sx tronga khu ïca nước

Hồ sơ xin nhập quốc tịch nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại những 3 người ke xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnfeoHà 2f3 feo vàng (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán4hudo người ulwhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư hyso g14tse 3dshhyso hu7t4 người hvương gqo biếu 2 hiệu f thườngg ).

người rzhWethanh 2f thườngg định 5re23 khidvhf thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và ckdvn nếu a người hvương ob biếu 2 hiệu f thườngg

Luật sư Nguyễn Văn Cườngnhư xiw g14tse 3dshxiw emd0k1ar 5định 5re23 khijo thêm 3e như gkj g14tse 3dshgkj

Trường Hoàng ghi

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC