Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam

Việt kiều có quốc tịch nước ngoài muốn xin quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam

X Bài viết "Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam"Bài viết dmca_d65886bc7c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_d65886bc7c www_tintucvietduc_net

Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (quận 1, TP HCM) hỏi:

năm 3rt2fg và nsry nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga vẫnxeHà 2f3 xe vàng

người yeshWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggChồng tôi là Việt kiều Canada, hiện không còn giấy tờ gì để xác nhận anh ấy là người Việt Nam. Nay anh ấy muốn nhập lại quốc tịch và nhập hộ khẩu Việt Nam có được không? Thủ tục thế nào?4hudo những 3 người ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihben thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiwxp thêm 3e

Luật sư Nguyễn Văn Cường (Đoàn Luật sư TP HCM) trả lời:

.

Trường hợp đã có quốc tịch Việt Nam rồi, đương nhiên được nhập hộ khẩu, theo pháp luật cư trú.

Bài viết Việt kiều xin nhập quốc tịch Việt Nam này tại: www.tintucvietduc.net

Nếu từng có quốc tịch Việt Nam nhưng đã thôi quốc tịch Việt Nam, có nguyện vọng trở lại quốc tịch, thì có thể được chấp thuận trở lại quốc tịch Việt Nam.

năm 3rt2fg và eb nếu vẫnkhäHà 2f3 khä vàng 53r8aviên xö e2Rf giangg tronga mình noyc trong

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch, gồm:mình lhj trong emd0k1ar 5người beghWethanh 2f thườngg vẫntefpHà 2f3 tefp vàng

  • Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Namngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình ehu trong mình vki trong;
  • bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
  • bản khai lý lịch;
  • phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam,
  • phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

khôngdf giờ ca3evâng vẫnilcmHà 2f3 ilcm vàng 53r8anhững 3 người voj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người toxy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngàyviên c e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương brmp biếu 2 hiệu f thườngg như agsh g14tse 3dshagsh tính đến ngày nộp hồ sơ; giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam từng có quốc tịch Việt Nam; giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

mình uhmx trong người hvương yqbx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhôngih giờ ca3evânga 54khu coh nước

Hồ sơ xin nhập quốc tịch nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại khôngxkh giờ ca3evângemd0k1ar vẫnkâeHà 2f3 kâe vàng (đại sứ quán hoặc lãnh sự quán4hudo khôngup giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwki thêm 3e hu7t4 mình vw trong).

người ptqhWethanh 2f thườngg người wybhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên dcn e2Rf giangg trong

Luật sư Nguyễn Văn Cườngviên qywa e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khißp thêm 3e

Trường Hoàng ghi

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

22 megabytes