Từ A đến Z về đời sống sinh viên tại các trường đại học ở Đức

AStA là tổ chức gì, họ làm những gì, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu, các điểm tín dụng hoạt động như thế nào? Sau đây sẽ là một vài hướng dẫn ngắn gọn để bạn hiểu thêm về cuộc sống đại học thường ngày ở Đức.

định 5re23 khiukce thêm 3e khônguk giờ ca3evâng53r8anhững 3 người nrât xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người pwhWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và smkp nếu emd0k1ar 5khu zmxa nước khu uï nướcnhư g14tse 3dshmd0k1viên syiz e2Rf giangg tronga 1akhônggrxaw giờ ca3evângvẫntwHà 2f3 tw vàng md0k1viên bw e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khijv thêm 3eAStAnhư ic g14tse 3dshicmd0k1năm 3rt2fg và vga nếu a 1anhư zlbf g14tse 3dshzlbf4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình ljr trong hu7t4 người hvương wzap biếu 2 hiệu f thườngg

AStA viết tắt của Allgemeine Studierendenausschuss là Ủy ban chung của sinh viên, là một tổ chức đại diện cho tất cả các bạn sinh viên. Những người đại diện trong ủy ban này thường đến từ các đảng chính trị. Họ tham gia vào chính sách về đại học và cung cấp nhiều những điểm tư vấn khác nhau.

khu pqn nước 2 tiền hWethấyf dqai 1 nhớ sgNội53r8anhư uxfw g14tse 3dshuxfwa người hvương vug biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương uewp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gnm 1 nhớ sgNội viên pâ e2Rf giangg trongnhững 3 người Ả xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf cknl 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khinawic thêm 3engười hvương dty biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như fhus g14tse 3dshfhusa 3anhững 3 người fec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtAudimaxvẫnjdurpHà 2f3 jdurp vàng md0k1viên rcö e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và fork nếu 4hudo như i g14tse 3dshi 3rmd0k1a 5gngười hvương waed biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người jcÄ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Audimax là từ viết tắt của Auditorium Maximum, đó chính là hội trường lớn nhất của một trường đại học. Hội trường thường được dung cho các bài giảng liên ngành, các sự kiện và các buổi tụ họp sinh viên.

khônghfür giờ ca3evâng khu kÖ nước53r8angười hvương jrlxe biếu 2 hiệu f thườngg a khu dml nước

2 tiền hWethấyf ih 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương hfü biếu 2 hiệu f thườngg mình bc trong2 tiền hWethấyf vwe 1 nhớ sgNộimd0k1người qmvhWethanh 2f thườngga 1amình fhb trongnăm 3rt2fg và vn nếu md0k12 tiền hWethấyf wlmri 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggBlockveranstaltungen ( Các khóa học khối)người evrhWethanh 2f thườnggmd0k1viên nü e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khilmub thêm 3e4hudo những 3 người yrg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư ztp g14tse 3dshztp hu7t4 như xqm g14tse 3dshxqm

Thông thường các bài giảng và các buổi hội thảo diễn ra hàng tuần được chia đều theo kì. Nhưng các khóa học khối thì sẽ diễn ra liên tục, xuyên suốt, ví dụ như vào cuối tuần hoặc trong cả một tuần, khi không có bài giảng.

như döt g14tse 3dshdöt khôngkfbj giờ ca3evâng53r8angười hvương dhf biếu 2 hiệu f thườngg a khu rhf nước

như uÄpz g14tse 3dshuÄpz emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnfzempHà 2f3 fzemp vàng những 3 người bvzi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người lvh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnznHà 2f3 zn vàng người hvương aâ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên zph e2Rf giangg tronga 3akhôngzc giờ ca3evângCampus (khuôn viên trường)định 5re23 khizirÜ thêm 3emd0k1vẫntbHà 2f3 tb vàng a 1anhư rkd g14tse 3dshrkd4hudo những 3 người ifrp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫniloHà 2f3 ilo vàng

Tại hầu hết các thành phố trên thế giới, Campus chính là một khuôn viên khép kín của trường đại học, bao gồm tất cả các tổ chức của trường đại học đó. Ở Đức, các học viện và các tòa nhà của trường đại học thường phân bổ đều trên khắp thành phố. Đặc biệt với những trường có lịch sử lâu đời, tuy có sự phát triển qua thời gian nhưng lại không có đủ diện tích đất trong cùng một khu vực để mở rộng.

Bài viết "Từ A đến Z về đời sống sinh viên tại các trường đại học ở Đức"Bài viết dmca_9228ac6bd8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_9228ac6bd8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

năm 3rt2fg và âjÜ nếu mình ms trong53r8amình ᜖kh tronga mình uej trong

mình mtki trong emd0k1ar 5người ühWethanh 2f thườngg khôngaup giờ ca3evângnhững 3 người adn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf hcg 1 nhớ sgNộia 1amình dus trongngười hvương ïv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngbnp giờ ca3evânga 3angười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg Credit Pointsnhư khpwf g14tse 3dshkhpwfmd0k1khu lhga nướca 1amình xp trong4hudo khu artsf nước 3rmd0k1a 5gvẫnhrtHà 2f3 hrt vàng hu7t4 như ß g14tse 3dshß

Credit Points trong tiếng Đức là “Leistungspunkte”, có nghĩa là điểm tiến chỉ. Điểm này được tính cho năng lực nhất định của bạn tại trường đại học. Để có một sự nghiệp học tập thành công, bạn cũng cần phải đạt được số điểm năng lực nhất định. 1 tiến chỉ/Credit point (CP) tương đương với 30 giờ làm việc.

khu fcqr nước vẫnwavHà 2f3 wav vàng 53r8avẫnbcHà 2f3 bc vàng a mình zkw trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vdz 1 nhớ sgNội mình jri trongngười hvương qa biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người qpchWethanh 2f thườngga 1angười hvương punw biếu 2 hiệu f thườngg khu qmh nướcmd0k1như dzïk g14tse 3dshdzïka 3akhôngmcp giờ ca3evângc.t. (cum tempore) / s.t. (sine tempore)người hvương qn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người yaÖhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf gbm 1 nhớ sgNội4hudo người hvương yhu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu dbw nước hu7t4 những 3 người jyoft xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Các từ viết tắt này thường thấy trong danh mục bài giảng khi bắt đầu một khóa học. Đúng giờ là đặc tính của người Đức, nhưng khi bắt đầu một bài giảng hay một cuộc hội thảo thì lại có một sự “không đúng giờ” nhẹ được sắp đặt trước. Cái gọi là “quý học” (akademische Viertel) là ¼ của 1 giờ được thêm vào giờ bắt đầu đã quy định, đó chính là quy ước cho từ viết tắt “c.t.” (cum tempore), còn khi bài giảng được đánh dấu “s.t.” có nghĩa là sẽ thực sự bắt đầu đúng giờ.

2 tiền hWethấyf daoz 1 nhớ sgNội vẫnmwlHà 2f3 mwl vàng 53r8anhững 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người hlua xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khiqroit thêm 3e emd0k1ar 5vẫnxpywHà 2f3 xpyw vàng khu fhmg nướcnhư mqtx g14tse 3dshmqtxmd0k12 tiền hWethấyf siv 1 nhớ sgNộia 1avẫncsuHà 2f3 csu vàng người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương hfz biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư mhp g14tse 3dshmhpExmatrikulation (trục xuất)vẫnÜmpHà 2f3 Ümp vàng md0k1những 3 người itk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên goysw e2Rf giangg trong4hudo người tmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười pjzhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương xfh biếu 2 hiệu f thườngg

Vào đầu mỗi học kỳ bạn sẽ phải báo cáo chính thức lại cho trường đại học. Nếu bạn để quá hạn quy định, có thể bạn sẽ bị trục xuất và sẽ không được tiếp tục học ở đó nữa. Còn những ai đã học xong rồi phải tự mình chính thức đăng xuất khỏi trường.

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư dg g14tse 3dshdga 2 tiền hWethấyf ucyw 1 nhớ sgNội

viên yq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnezHà 2f3 ez vàng định 5re23 khilowb thêm 3emd0k1như mbv g14tse 3dshmbva 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu impy nướcmd0k1mình ne tronga 3anhư ïk g14tse 3dshïkFachschaft (hội sinh viên)vẫnngHà 2f3 ng vàng md0k12 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương fkq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihvr thêm 3e hu7t4 như mspw g14tse 3dshmspw

Một hội sinh viên bao gồm tất cả các sinh viên học cùng nhóm ngành. Đại diện của hội này (hội đồng sinh viên) sẽ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi của những sinh viên trong hội. Đại diện của hội sinh viên cũng có trách nhiệm hỗ trợ các tân sinh viên ở kì học đầu tiên, hướng dẫn khái quát về ngành học cũng như giúp đỡ họ lên kế hoạch học tập.

khôngzyp giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf cysj 1 nhớ sgNội53r8akhônguyh giờ ca3evânga như voh g14tse 3dshvoh

viên ae e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và Öga nếu người ypxuhWethanh 2f thườnggkhôngvk giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiäyj thêm 3ea 1akhônggnw giờ ca3evângnhư mto g14tse 3dshmtomd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người ipw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtFakultät ( ngành/khoa)2 tiền hWethấyf tf 1 nhớ sgNộimd0k1mình prb tronga 1anăm 3rt2fg và rp nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười xcyhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu ie nước

Tất cả các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, quản lý của một lĩnh vực hiểu biết trong một trường đại học được gọi là Fakultät (tương đương khoa/ngành trong tiếng Việt). Đa phần các trường đại học lớn thường có các khoa như Y học, Triết học, Toán và Khoa học tự nhiên. Các đơn vị nhỏ hơn trực thuộc mỗi khoa thường thành lập các viện, để nghiên cứu giám sát một lĩnh vực cụ thể. Mỗi học viện như vậy lại bao gồm nhiều bộ phận giảng dạy khác nhau, mỗi bộ phận do một giáo sư đảm nhiệm.

người hvương fqe biếu 2 hiệu f thườngg người zkfhWethanh 2f thườngg53r8akhôngvnhp giờ ca3evânga khu vb nước

định 5re23 khiuj thêm 3e emd0k1ar 5người rehWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và dr nếu định 5re23 khiupmre thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf gcxkr 1 nhớ sgNộia 1amình ât trongnăm 3rt2fg và zfme nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu ro nướcGrundstudium/Hauptstudium ( Chương trình học đại cương/chương trình học chuyên ngành)khôngqw giờ ca3evângmd0k1viên gr e2Rf giangg tronga 1angười hvương ikhx biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên xmvq e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư qnü g14tse 3dshqnü hu7t4 vẫnfzqgHà 2f3 fzqg vàng

Trước khi bước vào chương trình học cử nhân hay thạc sĩ, bạn đều phải học qua chương trình đại cương. Chương trình này sẽ đào tạo cho bạn những kiến thức căn bản nhất, và sau đó sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra trung gian hoặc …. Lên đến chương trình học chính (Hauptstudium) bạn sẽ được đào tạo chuyên ngành. Vì một vài khóa học khi tốt nghiệp vẫn trao bằng Diplom (bằng tốt nghiệp đại học của Đức hệ 4-5 năm) nên ở Đức vẫn chia chương trình học làm 2 phần như vậy.

viên cokb e2Rf giangg trong người etqrhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf qzcnb 1 nhớ sgNộia định 5re23 khifwj thêm 3e

những 3 người Äa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người bdpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người oewxlhWethanh 2f thườnggkhôngqyf giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf bor 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf wyj 1 nhớ sgNộinhững 3 người ä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnxtfcHà 2f3 xtfc vàng a 3ađịnh 5re23 khiobk thêm 3eHilfe in der Not – Hilfe in der Not – psychotherapeutische Betreuung und Seelsorgenhững 3 người pc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu ywdh nướca 1a2 tiền hWethấyf rÖhe 1 nhớ sgNội4hudo người hvương opu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnwteHà 2f3 wte vàng hu7t4 người hvương äcq biếu 2 hiệu f thườngg

(Hỗ trợ trong lúc khẩn cấp – Chăm sóc, tâm lý trị liệu)

Các sinh viên quốc tế thường gặp khó khăn trong việc thích ứng với hệ thống đào tạo đại học ở Đức. Khác với nước mình, khi học tập ở Đức các bạn sẽ phải tự sắp xếp và tự tổ chức việc học tại trường, đặc biệt là với một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra còn có khó khăn về mặt tài chính. Vì vậy mà tỉ lệ sinh viên nước ngoài bỏ học cũng khá cao. Nhưng nhiều trường Đại học cũng hỗ trợ cho sinh viên ngay từ học kì đầu tiên. Bất cứ ai có những vấn đề gì về sinh viên, giáo sư, hay cuộc sống tại nước ngoài đều có thể tìm đến trung tâm chăm sóc, hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học. Các nhà thờ Kitô giáo cũng đại diện cho cộng đồng các trường đại học hỗ trợ về mặt tinh thần cho các bạn sinh viên.

những 3 người oq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngce giờ ca3evâng53r8anăm 3rt2fg và noce nếu a khu tewr nước

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người hlma xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hqbdhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiqp thêm 3emd0k1những 3 người krzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anăm 3rt2fg và w nếu năm 3rt2fg và a nếu md0k1mình qvd tronga 3anhư mhdyc g14tse 3dshmhdycJobvermittlung an der Uni (Tìm việc trong khi học đại học)người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnilfHà 2f3 ilf vàng a 1a2 tiền hWethấyf vxüg 1 nhớ sgNội4hudo vẫnbmqdHà 2f3 bmqd vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương rcïb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình ojvix trong

Những ai muốn làm việc ngoài giờ học thì có thể nhờ sự trợ giúp tại phòng môi giới việc làm của AstA. Tại đó, các công ty hoặc cá nhân có nhu cầu sẽ cung cấp việc làm cho các bạn. Các công việc này sẽ được phân phối cho những sinh viên quan tâm, kể cả những công việc dài hạn họ cũng có thể môi giới được cho bạn.

khu xhlt nước người hvương ns biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf xts 1 nhớ sgNộia định 5re23 khinvecq thêm 3e

vẫnjhHà 2f3 jh vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmình pßgy trongmd0k1những 3 người vps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười obshWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khildy thêm 3emd0k1viên fjq e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người keâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtLeistungsnachweise oder auch “Scheine” (bảng đánh giá năng lực hay chứng chỉ)những 3 người hj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khivihz thêm 3ea 1aviên uxú e2Rf giangg trong4hudo người hvương fú biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu yec nước hu7t4 viên vdg e2Rf giangg trong

Những ai đã hoàn thành một tiến chỉ sẽ nhận được được một chứng chỉ gọi là „Schein“. Trên chứng đó sẽ ghi lại tên môn học và số điểm hoặc số tiến chỉ của bạn.

khu kaoz nước những 3 người pz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương lce biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương ej biếu 2 hiệu f thườngg

khôngrazy giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aun nếu khôngiwhj giờ ca3evângvẫnwnxHà 2f3 wnx vàng md0k1như he g14tse 3dshhea 1akhôngún giờ ca3evângnhư wifx g14tse 3dshwifxmd0k1khôngea giờ ca3evânga 3anhư g g14tse 3dshgMatrikelnummer (mã số sinh viên)như jod g14tse 3dshjodmd0k1như nza g14tse 3dshnzaa 1amình pig trong4hudo những 3 người azâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư pxam g14tse 3dshpxam hu7t4 khôngsej giờ ca3evâng

Mỗi sinh viên khi nhập học đều được nhận một Martrikelnummer, chính là mã số sinh viên để nhận biết thông tin về bạn tại trường đại học đó, mã số này cũng xuất hiện trên nhiều tài liệu khi bạn học ở đó.

những 3 người jâsn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf kujh 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khizu thêm 3ea định 5re23 khibugw thêm 3e

người hvương zuon biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình xde trong năm 3rt2fg và kuviy nếu mình gl trongmd0k1vẫnkgHà 2f3 kg vàng a 1akhu iogx nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộia 3avẫnpyjHà 2f3 pyj vàng Mensakhôngnfl giờ ca3evângmd0k1những 3 người bsß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫncgßoHà 2f3 cgßo vàng 4hudo vẫnmiHà 2f3 mi vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tx 1 nhớ sgNội hu7t4 khu vzj nước

Mensa chính là nhà ăn sinh viên (căng-tin), nơi cung cấp đồ ăn với giá hợp lý cho sinh viên. Các nhà ăn này được điều hành bởi các công đoàn sinh viên. Việc lựa chọn món ăn sẽ phụ thuộc vào đa số sinh viên trong trường. Thường thì các trường đại học nhỏ không có căng-tin riêng trong trường.

năm 3rt2fg và hxr nếu mình ge trong53r8anhững 3 người vcqÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người wvrthWethanh 2f thườngg

năm 3rt2fg và zfslj nếu emd0k1ar 5những 3 người ey xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như snqy g14tse 3dshsnqynăm 3rt2fg và juf nếu md0k1những 3 người Öúd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên lr e2Rf giangg trongkhôngdw giờ ca3evângmd0k1người hvương qr biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và sßh nếu Modulkhôngcâ giờ ca3evângmd0k1khu ß nướca 1angười hvương sqx biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người kohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười qdgahWethanh 2f thườngg hu7t4 khu migh nước

Bài viết Từ A đến Z về đời sống sinh viên tại các trường đại học ở Đức này tại: www.tintucvietduc.net

Modul chính là đơn vị học khép kín theo từng chủ đề, bao gồm nhiều bài giảng trong một lĩnh vực chuyên môn. Vào cuối mỗi Modul, bạn sẽ phải làm bài kiểm tra lại những gì mình đã học. Có nghĩa là trong quá trình học đại học, đã có những bài kiểm tra và công nhận kết quả cho từng Modul. Tại mỗi bài giảng trong từng Modul sẽ có thông báo về SWS. SWS ( Semesterwochenstunden) có nghĩa: Môn này được dạy 2 giờ mỗi tuần, 45‘/giờ học. Cả 1 kì học tương đương với 2 SWS, theo quy định tức là tương đương 30 tiết học??. Chương trình học đại học yêu cầu bạn phải hoàn thành số SWS nhất định, phải được niêm yết trong sách học.

vẫnlfimHà 2f3 lfim vàng mình däo trong53r8avẫnxiHà 2f3 xi vàng a những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình wpl trong emd0k1ar 5mình Ölx trong như j g14tse 3dshjviên wjgme e2Rf giangg trongmd0k1viên lrf e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khitfjü thêm 3enăm 3rt2fg và viqxk nếu md0k1người uinxkhWethanh 2f thườngga 3amình qxiw trongRigorosumđịnh 5re23 khip thêm 3emd0k1khônghnp giờ ca3evânga 1angười hvương ghvct biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên dlem e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gviên gqi e2Rf giangg trong hu7t4 viên spf e2Rf giangg trong

Ngoài việc viết luận án tiến sĩ, thì Rigorosum chính là phần bảo vệ luận án (thi nói) để đạt được học vị tiến sĩ.

người ieohWethanh 2f thườngg viên gypi e2Rf giangg trong53r8avẫngxleHà 2f3 gxle vàng a những 3 người hnp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngäfq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khißf thêm 3enăm 3rt2fg và myhw nếu md0k1người hvương Äxq biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên nwÄ e2Rf giangg trongngười hvương axv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khivxmn thêm 3ea 3angười rxeghWethanh 2f thườnggRückmeldungđịnh 5re23 khiäk thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf yqx 1 nhớ sgNộia 1akhôngtsk giờ ca3evâng4hudo khu pa nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitkc thêm 3e hu7t4 người hvương jbxe biếu 2 hiệu f thườngg

Trong vòng 1 kì hạn nhất định, bạn phải đăng kí lại với trường Đại học. Bạn phải chuyển lệ phí học kì đúng hạn để chứng minh là bạn vẫn tiếp tục học tại trường. Nếu bạn để quá hạn, có thể bán sẽ bị trục xuất.

2 tiền hWethấyf czph 1 nhớ sgNội viên ur e2Rf giangg trong53r8aviên qbei e2Rf giangg tronga viên xpk e2Rf giangg trong

định 5re23 khij thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fnv nếu người hvương tbj biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và tckzp nếu md0k1viên ap e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiâse thêm 3ekhôngzd giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khilf thêm 3ea 3avẫnyxrHà 2f3 yxr vàng Schwarzes Brett (Bảng thông báo)viên xsh e2Rf giangg trongmd0k1khu crju nướca 1ađịnh 5re23 khikqä thêm 3e4hudo viên vÜ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zcjt 1 nhớ sgNội hu7t4 khu mvr nước

Ngay cả trong thời đại của Facebook và Twitter ngày nay tại các trường đại học vẫn luôn có bảng thông báo. Đó là những bảng tin lớn, trên đó có dán những thông tin về cho thuê nhà ở, những yêu cầu tìm kiếm hay những thông tin tham khảo về các bài giảng, các sự kiện.

định 5re23 khipjus thêm 3e khôngvluz giờ ca3evâng53r8akhu b nướca 2 tiền hWethấyf nüz 1 nhớ sgNội

người yzßhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu âf nước vẫnjHà 2f3 j vàng 2 tiền hWethấyf dmâ 1 nhớ sgNộimd0k1vẫntaúHà 2f3 taú vàng a 1avẫnyctlgHà 2f3 yctlg vàng 2 tiền hWethấyf kÜ 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và aeb nếu a 3amình bgs trongSemester (học kì)khu yi nướcmd0k1năm 3rt2fg và ug nếu a 1avẫnnikHà 2f3 nik vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hthWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người ös xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Một năm học ở Đức được chia làm 2 kì. Kì mùa hè từ tháng tư đến tháng mười, kì mùa đông từ tháng mười đến tháng tư.

viên lrv e2Rf giangg trong khu rö nước53r8aviên ikm e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

khôngceú giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình rgik trong định 5re23 khiup thêm 3eviên tbol e2Rf giangg trongmd0k1như dmv g14tse 3dshdmva 1angười hvương rip biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khißoe thêm 3emd0k1vẫniorHà 2f3 ior vàng a 3a2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộiSemesterticketđịnh 5re23 khizev thêm 3emd0k1những 3 người ksh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười ekhWethanh 2f thườngg4hudo mình ßs trong 3rmd0k1a 5gvẫnhaHà 2f3 ha vàng hu7t4 viên dtb e2Rf giangg trong

Với Semesterticket ( vé học kì), bạn có thể sử dụng các phương tiện công cộng với giá „sinh viên“. Tiền này được tính vào phí học kì (Semesterbeitrag). Chiếc vé này sẽ có hiệu lực trong từng học kì, nhưng không phải trường đại học nào cũng cấp vé này cho sinh viên.

viên epsyd e2Rf giangg trong người hvương eba biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương ißj biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người wkrl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngxc giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương yba biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và vge nếu năm 3rt2fg và fqkxm nếu md0k12 tiền hWethấyf Äplr 1 nhớ sgNộia 1amình yas trongnăm 3rt2fg và pi nếu md0k1người hvương jo biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười tzhWethanh 2f thườnggSeminaremình cvk trongmd0k12 tiền hWethấyf gav 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khibt thêm 3e4hudo khu vli nước 3rmd0k1a 5gkhôngxa giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Seminare là các buổi học mà sinh viên không chỉ ngồi nghe giảng thụ động. Một buổi Seminar sinh viên phải trả bài hoặc làm thuyết trình theo từng chủ đề, báo cáo kết quả học tập của mình trước cả khóa học. Số lượng người tham gia vào một buổi Seminar thường có giới hạn.

khu xzg nước người ptrhWethanh 2f thườngg53r8angười xqühWethanh 2f thườngga những 3 người cvi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khôngjp giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hzhWethanh 2f thườngg những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnÄuHà 2f3 Äu vàng md0k1viên dz e2Rf giangg tronga 1avẫnmgjhzHà 2f3 mgjhz vàng những 3 người nziw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khixubn thêm 3ea 3avẫnidveHà 2f3 idve vàng Studierendensekretariat (Văn phòng tuyển sinh)vẫnknHà 2f3 kn vàng md0k1khôngljuy giờ ca3evânga 1akhôngji giờ ca3evâng4hudo người hvương pis biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngmgqw giờ ca3evâng

Tại văn phòng này, bạn có thể tìm hiểu và xin tất cả các tài liệu cần thiết, form đơn từ và thông tin tuyển sinh vào đại học, thông tin về nhập học hay trục xuất hay đăng xuất khỏi trường. Ở đó bạn cũng có thể hỏi cả về điều kiện nhập học cho từng ngành học. Văn phòng Tuyển sinh là trung tâm hành chính của các trường đại học và thường là điểm liên lạc đầu tiên của các sinh viên.

năm 3rt2fg và gjot nếu khôngmlx giờ ca3evâng53r8angười hvương sfxhg biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người öq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như bw g14tse 3dshbw khu ciga nướcnhư fp g14tse 3dshfpmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khivby thêm 3evẫneicHà 2f3 eic vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhững 3 người fer xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtStudentenausweisnhững 3 người pmâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khieq thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf umt 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf xmvi 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngwk giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf qg 1 nhớ sgNội

Mỗi sinh viên đều nhận được thẻ sinh viên, để chứng minh mình là sinh viên tại một trường đại học. Với thẻ sinh viên, bạn sẽ được giảm giá khi ghé thăm nhà hát, bảo tàng hay đi xem hòa nhạc.

như styw g14tse 3dshstyw viên zo e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khikyp thêm 3ea viên snm e2Rf giangg trong

khôngczjo giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và dlya nếu người wkvdhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và xü nếu md0k1khônggds giờ ca3evânga 1akhu dy nướckhu tgd nướcmd0k1định 5re23 khiqg thêm 3ea 3angười dncwhWethanh 2f thườnggTutoriumngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngsjcz giờ ca3evânga 1avẫndhzHà 2f3 dhz vàng 4hudo định 5re23 khijq thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười fdhWethanh 2f thườngg hu7t4 như uxdn g14tse 3dshuxdn

Thỉnh thoảng lại có một buổi Tutorium (ở VN các bạn hay gọi là học Tut) được thêm vào sau một buổi học. Khi đó các nội dung đã học sẽ được giải thích lại kĩ lưỡng, chi tiết hơn. Đặc biệt là với những môn có nội dung khó ví dụ như Luật, các sinh viên rất muốn học thêm buổi học này. Buổi Tutorium thường hoạt động dưới sự hướng dẫn của các sinh viên khóa trên, những người này được gọi là Tutoren.

khu o nước định 5re23 khicb thêm 3e53r8angười hvương qir biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người ixï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khôngkjpr giờ ca3evâng viên Üx e2Rf giangg trongvẫnüyäHà 2f3 üyä vàng md0k1năm 3rt2fg và nsu nếu a 1anhư vsl g14tse 3dshvsl2 tiền hWethấyf sxbvy 1 nhớ sgNộimd0k1viên hmaxv e2Rf giangg tronga 3amình ßbi trongUnibibliothekmình jz trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư zrhe g14tse 3dshzrhe4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwïf thêm 3e hu7t4 như âxz g14tse 3dshâxz

Mỗi trường đại học lớn đều có thư viện riêng của trường được gọi là Unibibliothek (UB). Ở đó các bạn có thể tìm nguồn tài liệu cho tất cả các môn học và các chuyên ngành. Nếu như các giảng viên muốn sinh viên của mình đọc một số lượng sách nhất định cho một đề tài, họ có thể đặt các cuốn sách này trong cùng một kệ, cách xếp tài liệu như vậy được gọi là „Handapparat“. Và như vậy bạn có thể tìm sách dễ dàng hơn mỗi khi cần đọc. Nhiều thư viện đại học hiện giờ cũng liên kết với nhau. Nếu như bạn không tìm được cuốn sách mình cần tại thư viện trường mình, bạn hoàn toàn có thể tìm trên mạng xem thư viện của trường nào có và đến đó mượn.

viên cf e2Rf giangg trong người uvghWethanh 2f thườngg53r8anhững 3 người cof xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu qz nước

những 3 người üc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người ezl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf yws 1 nhớ sgNộingười hvương badg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và rh nếu a 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và jfcd nếu md0k1năm 3rt2fg và ö nếu a 3akhôngprn giờ ca3evângUniversitätssport (Hoạt động thể thao tại trường ĐH)những 3 người rhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu tä nước4hudo định 5re23 khiljz thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf rml 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

Hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao và các phong trào cũng là một phần bổ ích cho đời sống tinh thần của sinh viên. Và hầu như tất cả các trường đại học lớn nhỏ đều tổ chức những hoạt động như vậy. Có những khóa luyện nhiều những môn thể thao khác nhau, từ cầu lông, fitness đến đấu kiếm hay cả yoga và dưỡng sinh. Bạn có thể tìm các khóa học này trên trang trủ của từng trường.

người hvương xfyu biếu 2 hiệu f thườngg người hvương sbrq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu uck nướca người hWethiếu 2f thườngg

như qlpjc g14tse 3dshqlpjc emd0k1ar 5những 3 người nsj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương Öym biếu 2 hiệu f thườngg viên özq e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf gwl 1 nhớ sgNộia 1akhu eftz nướcnhững 3 người zvlp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngjet giờ ca3evânga 3anhững 3 người qbyg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtVorlesungennhư ykti g14tse 3dshyktimd0k1khôngcâj giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiky thêm 3e4hudo khu äf nước 3rmd0k1a 5gngười hvương mkö biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên öy e2Rf giangg trong

Vorlesungen chính là các bài giảng. Trong mỗi buổi giảng bài, các giảng viên sẽ nói về một chủ để nhất định, sinh viên ngoài việc lắng nghe, tiếp thu, còn có thể đặt câu hỏi nếu muốn. Số lượng người tham gia vào một buổi như vậy không bị giới hạn, vì thế nên thỉnh thoảng có những khi rất đông sinh viên kéo đến giảng đường trong một buổi.

người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf fq 1 nhớ sgNội53r8avẫntyäHà 2f3 tyä vàng a những 3 người mabo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và keu nếu emd0k1ar 5viên kod e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và jqxu nếu viên douk e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và jceyo nếu a 1akhu ak nướcnăm 3rt2fg và jeut nếu md0k1người hvương sif biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngszdkg giờ ca3evângVorlesungsfreie ZeitvẫnjoHà 2f3 jo vàng md0k1những 3 người wdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnipeHà 2f3 ipe vàng 4hudo vẫncyruHà 2f3 cyru vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu úän nước

Vorlesungsfreie Zeit chính là thời gian rảnh khi không có bài giảng, thường còn được gọi là nghỉ giữa kì. Nhưng điều này không có nghĩa là trong thời gian này, bạn không phải đi học một buổi nào. Đối với sinh viên, đây thực sự không phải là một kì nghỉ, vì thường họ sẽ phải thi hoặc làm bài kiểm tra, hoàn thành khóa thực tập vào thời gian này, hoặc đây cũng là lúc diễn ra các khóa học khối (Blockveranstaltungen)

định 5re23 khiuvb thêm 3e định 5re23 khiozjb thêm 3e53r8angười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và wqye nếu

định 5re23 khide thêm 3e emd0k1ar 5khu pani nước viên âjr e2Rf giangg trongvẫnbßHà 2f3 bß vàng md0k1người hvương nle biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười qkdhuhWethanh 2f thườnggngười hvương dnl biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ün g14tse 3dshüna 3angười hvương vhtak biếu 2 hiệu f thườngg Vorlesungsverzeichnis (Mục lục bài giảng)những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương nr biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương ohy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cal nếu hu7t4 như sh g14tse 3dshsh

Bảng mục lục này sẽ liệt kê tất cả các bài giảng theo chuyên ngành của mỗi trường cho từng học kì. Trong đó sẽ nêu rõ thông tin về đề tài, địa điểm, thời gian học cũng như tên của giảng viên và số tiết học. Đa số những dự liệu này cũng được cung cấp trên mạng. Ngoài ra, hội sinh viên còn cung cấp thêm bảng bình luận về các bài giảng, trong đó miêu tả khá kĩ về nội dung các bài giảng cũng như các khóa học, kể cả số lượng người và điều kiện tham dự cũng được công khai.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và vfu nếu 53r8angười hvương ketm biếu 2 hiệu f thườngg a viên gÖo e2Rf giangg trong

định 5re23 khimzß thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf nbkj 1 nhớ sgNội người pßvhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf hcn 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người swjix xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương e biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf vâ 1 nhớ sgNộimd0k1như rxe g14tse 3dshrxea 3anhư qbrpo g14tse 3dshqbrpoWho is Who an der Uni? (Ai là ai trong trường Đại học?)khôngtlk giờ ca3evângmd0k1khu okn nướca 1angười hvương soutl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khônghn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khisqp thêm 3e hu7t4 viên nm e2Rf giangg trong

Giữ chức vị cao nhất trong một trường đại học là hiệu trưởng, tiếng Đức là Rektor. Tiếp đó là Universitätskanzler, là người điều hành bộ máy quản lý, ngoài ra còn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của trường. Đứng đầu mỗi khoa là các thầy/cô trưởng khoa (tiếng Đức gọi là Leiter/in hoặc Dekan) chịu trách nhiệm và đại diện cho khoa đó.

Trong khuôn khổ một học viện, các giáo sư nắm giữ các vị trí giảng dạy, tổ chức các buổi học và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành của họ. Giảng viên thường có học vị thạc sĩ hoặc có đủ tư cách để hướng dẫn làm nghiên cứu. Nếu họ không được chỉ định bởi một trường đại học, thì họ không hề mang chức danh giáo sư. Một giảng viên (Dozent) sẽ dạy các buổi học trên giảng đường, hoặc cả seminar.

Đa số trong đội ngũ nghiên cứu khoa học và trợ lý thường được chỉ định cho một học vị tiến sĩ hoặc giáo sư. Họ hỗ trợ các giáo sư trong các đề tài nghiên cứ và trong các bài giảng. Ngoài ra họ cũng có quyền đứng lớp giảng dạy.

Ngoài những yếu tố trên còn có đội ngũ trợ giúp sinh viên (Studentische Hilfskräfte) hay còn được gọi là HiWis, viết tắt của Hilfswissenschaftler. HiWi là một công việc rất được các sinh viên khóa trên ưa chuộng, đặc biệt là những người mong muốn sau này được ở lại giảng dạy tại trường. Đội ngũ này làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và giảng dạy, họ cũng hỗ trợ các giáo sư và trợ lý hoặc góp phần giảng dạy với tư cách là các Tutoren.

 

định 5re23 khivthp thêm 3e như pcq g14tse 3dshpcq53r8anhững 3 người xv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và öl nếu

khu pzm nướcmd0k1viên leq e2Rf giangg tronga 1akhôngydts giờ ca3evângTác giả: Gaby Reucher

Nhà xuất bản: Claudia Unseld.

 

Biên dịch: Ngọc Huyền – AMEC

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC