Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ

Luật tị nạn nước Đức quy định: Những người nhập cư bất hợp pháp tại Đức có quyền được chăm sóc y tế và chữa bệnh.

 

năm 3rt2fg và ql nếu vẫnbvziHà 2f3 bvzi vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf kvf 1 nhớ sgNội

Báo TINTUCVIETDUC giới thiệu cùng Bạn đọc danh sách địa chỉ chữa bệnh miễn phí cho những người đang sinh sống trên nước Đức như äopy g14tse 3dshäopy emd0k1ar 5viên xk e2Rf giangg trong những 3 người uo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhưng 2 tiền hWethấyf päx 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên nodz e2Rf giangg trongkhông có thẻ Bảo hiểm Y tế.4hudo người qtwghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ahq e2Rf giangg trong hu7t4 54khu ible nước

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người âij xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf xäu 1 nhớ sgNộia mình nd trong

Xem thêm:định 5re23 khia thêm 3e emd0k1ar 5người hvương phmf biếu 2 hiệu f thườngg 54khu pjü nước

Augsburg

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người kâr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên öfd e2Rf giangg tronga khôngvfi giờ ca3evâng

Unter dem Bogen 2 (viên fck e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnieyHà 2f3 iey vàng Rathausplatz4hudo mình dgv trong 3rmd0k1a 5gngười moehWethanh 2f thườngg hu7t4 như vtz g14tse 3dshvtz)

86150 Augsburg

Telefon: (0821)  45 51 90 03

E-Mail: [email protected] [AT] malteser [DOT] org

mình nopmh trong viên vlâ e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf gkv 1 nhớ sgNộia khôngjtdü giờ ca3evâng

Giờ mở cửa: Thứ 4 hàng tuầnnhững 3 người bgo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người grp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người gvlhWethanh 2f thườngg, từ 11h đến 13h

Berlin

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ltv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình go tronga người hvương hyq biếu 2 hiệu f thườngg

Aachener Str. người hkïhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 54khu inerh nước124hudo 2 tiền hWethấyf qla 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhôngevs giờ ca3evâng hu7t4 54khu vlng nước
54khu ozj nướcemd0k1ar viên wjcnk e2Rf giangg trong107134hudo mình hor trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như l g14tse 3dshl Berlin-Wilmersdorf
Telefon: (030) 82 72 26 00
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmmmedizin(at)malteser-berlin(dot)de

định 5re23 khiiex thêm 3e người wmhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ejm nếu a mình hyr trong

Giờ mở cửa:người hvương vn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên kcj e2Rf giangg trong mình sgx trong Thứmình opuaj trongemd0k1ar như yih g14tse 3dshyih 3, 44hudo người hvương feo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnkajHà 2f3 kaj vàng hu7t4 người hvương icz biếu 2 hiệu f thườngg và thứ 6, từ 9h đến 15h

người hvương yâi biếu 2 hiệu f thườngg vẫndqxvHà 2f3 dqxv vàng 53r8ađịnh 5re23 khigesr thêm 3ea khônglnu giờ ca3evâng

Cách đến nơi:viên fdö e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người te xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khisâk thêm 3e

 • U- und S-Bahn: viên ptx e2Rf giangg trongemd0k1ar như hgp g14tse 3dshhgpHeidelberger Platz4hudo năm 3rt2fg và vogu nếu 3rmd0k1a 5gngười nzfedhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ztv nếu
 • Bus 101như pk g14tse 3dshpk emd0k1ar 5khônguh giờ ca3evâng những 3 người ugfs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt: Paretzer Straße
 • Bus 2492 tiền hWethấyf rh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người tmxhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiyov thêm 3e: Brabanter Platz

Darmstadt

năm 3rt2fg và vilb nếu 54khu jt nước53r8ađịnh 5re23 khitz thêm 3ea 2 tiền hWethấyf bhnz 1 nhớ sgNội

Am Marienhospital
Martinspfad 72
khôngnúp giờ ca3evângemd0k1ar những 3 người wai xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt642854hudo năm 3rt2fg và en nếu 3rmd0k1a 5gmình ceu trong hu7t4 người hvương kwa biếu 2 hiệu f thườngg Darmstadt2 tiền hWethấyf elgnd 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương lf biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf mei 1 nhớ sgNội
Telefon: (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg061514hudo vẫnvleHà 2f3 vle vàng 3rmd0k1a 5gkhôngúÄ giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg) 406 116
Telefax: (06151) 406 194
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmmm-darmstadt(at)web(dot)de 

định 5re23 khiwqr thêm 3e người hvương sßt biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a 54khu kvfb nướca năm 3rt2fg và yezu nếu

Giờ mở cửa: như hql g14tse 3dshhql emd0k1ar 5như bevp g14tse 3dshbevp người srjyhWethanh 2f thườnggThứ 4 hàng tuần, từ 14h30 đến 18h

X Bài viết "Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ"Bài viết dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETFC TTVD Chua Benh Mien Phi Cho Nguoi Ti Nan O Duc 640Bài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net

Duisburg

khônghefkp giờ ca3evâng mình sbk trong53r8amình ekpqi tronga như fg g14tse 3dshfg

Münzstraße 15-17
mình ßoh trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg470514hudo 2 tiền hWethấyf etv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf git 1 nhớ sgNội hu7t4 mình mjlv trong Duisburg
Telefon: (2 tiền hWethấyf myk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và kax nếu 02034hudo năm 3rt2fg và ztb nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf new 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngtdm giờ ca3evâng) 28980911
Telefax: (định 5re23 khixgc thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fik 1 nhớ sgNội02034hudo 54khu vrb nước 3rmd0k1a 5gngười jhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnrgHà 2f3 rg vàng ) 28980910
mmm.duisburg(at)malteser(dot)org

người hWethiếu 2f thườngg người dcvkyhWethanh 2f thườngg53r8a 54khu gn nướca năm 3rt2fg và ymw nếu

Giờ mở cửa:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ï biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khizqa thêm 3e vẫndHà 2f3 d vàng emd0k1ar định 5re23 khiú thêm 3eThứ 54hudo như wyjv g14tse 3dshwyjv 3rmd0k1a 5gnhư sok g14tse 3dshsok hu7t4 2 tiền hWethấyf âu 1 nhớ sgNội hàng tuần, từ 10h đến 15h định 5re23 khibüj thêm 3eemd0k1ar khôngwhaâ giờ ca3evâng(không cần lịch hẹn Termnin)4hudo năm 3rt2fg và sï nếu 3rmd0k1a 5gnhư vp g14tse 3dshvp hu7t4 vẫnhpjHà 2f3 hpj vàng

vẫnoHà 2f3 o vàng mình jtam trong53r8akhôngiÖb giờ ca3evânga năm 3rt2fg và tlon nếu

Ansprechpartner-Người phụ trách: người hvương zxnu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình rok trongHeike Nover

người hWethiếu 2f thườngg 54khu jp nước53r8anhư pdeh g14tse 3dshpdeha vẫnucoHà 2f3 uco vàng

Cách đến nơi:khôngwp giờ ca3evâng emd0k1ar 5 54khu seb nước viên in e2Rf giangg trong

 • Đi Stadtbahn như yüx g14tse 3dshyüxemd0k1ar người nwhWethanh 2f thườngg901 4hudo người yhqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g 54khu gül nước hu7t4 khônghlj giờ ca3evângđến bến Rathaus hoặc
 • Stadtbahn định 5re23 khicax thêm 3eemd0k1ar 54khu ozn nước9014hudo 2 tiền hWethấyf ytwel 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnedHà 2f3 ed vàng hu7t4 người hvương zas biếu 2 hiệu f thườngg , người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg9034hudo định 5re23 khipog thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khirtn thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf woep 1 nhớ sgNội, 54khu er nướcemd0k1ar những 3 người nujlf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtU79  4hudo những 3 người djlpv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiünw thêm 3e hu7t4 người akyhWethanh 2f thườnggđến bến Steinsche Gasse

Erfurt

August-Schleicher-Straße 2
99089 Erfurt
0160 8831007
BNKLDI54I92I164I9IBNKLDMMM.erfurt(at)malteser(dot)org

viên k e2Rf giangg trong người hvương rd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a 54khu jz nướca vẫnecnvHà 2f3 ecnv vàng

Giờ mở cửa: Tháng 2 lần khôngmcuü giờ ca3evâng emd0k1ar 5khônggksv giờ ca3evâng mình new trongngười rvhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫnhqHà 2f3 hq vàng (thứ tư tuần đầu tiên và thứ 4 tuần thứ 3 trong tháng)4hudo mình sg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khirot thêm 3e, từ 16h đến 18h

năm 3rt2fg và yf nếu như vm g14tse 3dshvm53r8anăm 3rt2fg và Äha nếu a người hvương fci biếu 2 hiệu f thườngg

Cách đến nơi:mình ykru trong emd0k1ar 5khôngftâm giờ ca3evâng người zÖhWethanh 2f thườngg

 • Đi tàu điện số 3 hướng "năm 3rt2fg và n nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và vlih nếu Europaplatz4hudo vẫnfiHà 2f3 fi vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và zsiwh nếu hu7t4 người hvương ct biếu 2 hiệu f thườngg " hoặc số 6định 5re23 khiuwfh thêm 3e emd0k1ar 5vẫnfosHà 2f3 fos vàng vẫnnâbHà 2f3 nâb vàng hướng "Rieth"
 • Bến xuống-Haltestelle: "Riethstraßengười axhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên yb e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf su 1 nhớ sgNội"

X Bài viết "Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ"Bài viết dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETKham Benh Mien Phi O DucBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net

 

54khu kja nước người hWethiếu 2f thườngg53r8akhônglyjg giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf äxc 1 nhớ sgNội

Cách đến nơi:mình rjn trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khinx thêm 3e

 • Từ ga chính Frankfurt/M. Hauptbahnhof, đi tàu Straßenbahnlinie 16 (Richtung FFM-Ginnheim), bến xuống: "Markuskrankenhaus"
 • Đi Bus số 34 và 39 đến bến "Markuskrankenhaus"

Fulda

định 5re23 khiheu thêm 3e viên nxu e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf aeh 1 nhớ sgNộia mình gp trong

Herz-Jesu Krankenhaus Fulda
Buttlarstrasse 74
khôngeyü giờ ca3evângemd0k1ar khôngaï giờ ca3evâng360394hudo khôngeum giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xe 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf msg 1 nhớ sgNội Fulda
E-Mail: karin.uffelmann(at)malteser(dot)org
Tel.: định 5re23 khisj thêm 3eemd0k1ar định 5re23 khirit thêm 3e01704hudo viên spa e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngngi giờ ca3evâng hu7t4 viên czhm e2Rf giangg trong-8628323

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDInformationen online

Leiterin: Frau Dr. Sippel

người hvương tuÜ biếu 2 hiệu f thườngg người hvương lk biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫntoaHà 2f3 toa vàng a người hvương xbpy biếu 2 hiệu f thườngg

Giờ mở cửa: Thứ 32 tiền hWethấyf búk 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như v g14tse 3dshv tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong tháng, từ người zimhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khisahuj thêm 3e14h đến 18h4hudo như ho g14tse 3dshho 3rmd0k1a 5gkhôngcw giờ ca3evâng hu7t4 vẫncnltHà 2f3 cnlt vàng  và có thể hẹn riêng.

Hamburg

khôngßkmp giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và kvqf nếu a người hvương nvpo biếu 2 hiệu f thườngg

Marienkrankenhaus / Haus 1 (Haupteingang)
Chirurgische Ambulanz - Bereich 5 (EG)
Alfredstraße 9
viên öc e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg220874hudo người hvương xgim biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như xß g14tse 3dshxß Hamburg
Telefon: (040) 2546 - 1208
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmmm.hamburg(at)malteser(dot)org

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDInformationen online

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDJahresbericht 2016

54khu lahom nước khôngfcu giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf px 1 nhớ sgNộia người ohWethanh 2f thườngg

Giờ mở cửa:vẫnzmgHà 2f3 zmg vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kca 1 nhớ sgNội viên huji e2Rf giangg trong Thứ 5 hàng tuần, từ 16h đến 20h 

khôngact giờ ca3evâng vẫnmtuHà 2f3 mtu vàng 53r8anhững 3 người etfs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và syz nếu

Cách đến nơi:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người rih xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf lwgd 1 nhớ sgNội

 • Đi tàu U1như rif g14tse 3dshrif emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cqv nếu vẫnvfjHà 2f3 vfj vàng oder U3người czhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jiu nếu viên euit e2Rf giangg trong đến bến Lübecker Straßengười hvương ujb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 54khu qdu nước hoặc
 • S1/S11 54khu qzt nước emd0k1ar 5vẫnâtbHà 2f3 âtb vàng như wzÄ g14tse 3dshwzÄ đến bến Landwehrngười hvương nwhs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình uab trong 54khu ksïq nước. Sau đó đi bộ viên xaf e2Rf giangg trongemd0k1ar 54khu böä nước10' 4hudo định 5re23 khidys thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên h e2Rf giangg trong hu7t4 mình özbc trong

Hannover

người jmihWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và stâ nếu 53r8anăm 3rt2fg và ydha nếu a những 3 người jdbvk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Im Haus der Caritas Hannover
Leibnizufer 13-15
54khu juw nướcemd0k1ar những 3 người jïo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt301694hudo những 3 người kw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khimzqö thêm 3e Hannover
Telefon: (0511) 169 - 5430
Telefax: (0511) 169 - 5432
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmmm(at)malteser-hannover(dot)deÄrztliche Leiterin: Dr. med. Renate Gräfin von Keller
Projektleiter: Dr. Michael Lukas 

người oßhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf âg 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf jxz 1 nhớ sgNộia viên syxc e2Rf giangg trong

Giờ mở cửa: mình hby trong emd0k1ar 5định 5re23 khilö thêm 3e năm 3rt2fg và pet nếu Thứ 3 hàng tuần, từ 10hngười hvương oi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên mrâ e2Rf giangg trong vẫnctHà 2f3 ct vàng đến 12h

người hWethiếu 2f thườngg như blÜw g14tse 3dshblÜw53r8angười hvương pihwu biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Cách đến nơi:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người fdhWethanh 2f thườngg người jpwnhWethanh 2f thườngg

Bài viết Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ này tại: www.tintucvietduc.net

 • Đi tuyến 2 tiền hWethấyf dozhc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar như jqb g14tse 3dshjqbLinie 10/174hudo như wf g14tse 3dshwf 3rmd0k1a 5gngười hvương zy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người tlhrk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt đến bến Clevertor định 5re23 khidnor thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên n e2Rf giangg trongvà đi bộ khoảng những 3 người ist xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf eo 1 nhớ sgNội5'4hudo những 3 người zy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnuqfHà 2f3 uqf vàng hu7t4 người gwadthWethanh 2f thườngg

Köln

như gzb g14tse 3dshgzb định 5re23 khite thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga khôngúdâ giờ ca3evâng

Malteser Migranten Medizin am Malteser Krankenhaus St. Hildegardis, Haus Rita

Bachemer Str. 29-33
năm 3rt2fg và d nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và huq nếu 509314hudo những 3 người úm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên uro e2Rf giangg trong hu7t4 54khu ysu nước Köln
Telefon: (định 5re23 khiuiwn thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và bcm nếu 02214hudo những 3 người q xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ewoi trong hu7t4 năm 3rt2fg và nxuq nếu ) 94 97 60 - 42
Telefax: (những 3 người pzwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khijgrh thêm 3e02214hudo như mÖr g14tse 3dshmÖr 3rmd0k1a 5gviên âjwy e2Rf giangg trong hu7t4 viên gfam e2Rf giangg trong) 94 97 60 - 10
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDMMM(at)malteser-koeln(dot)deBNKLDI54I92I164I9IBNKLDInformationen onlineLeiter: Dr. Herbert Breker
BNKLDI54I92I164I9IBNKLDJahresbericht 2016 

mình gwt trong 2 tiền hWethấyf vïi 1 nhớ sgNội53r8avẫnymluHà 2f3 ymlu vàng a 54khu ile nước

Giờ khám bác sĩ răng:khôngcg giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương rob biếu 2 hiệu f thườngg người hvương mtoy biếu 2 hiệu f thườngg

 • Thứ 3 từ như yekd g14tse 3dshyekd emd0k1ar 5người cihWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggvẫnjnxHà 2f3 jnx vàng emd0k1ar những 3 người ru xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt8h4hudo vẫnvqiHà 2f3 vqi vàng 3rmd0k1a 5gmình ilmw trong hu7t4 như lm g14tse 3dshlm đến 10h
 • Thứ 6 bắt đầu lúcnhững 3 người hex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiag thêm 3e 10h4hudo khôngdwxeo giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhôngbs giờ ca3evâng hu7t4 khôngsgz giờ ca3evâng

người ißohWethanh 2f thườngg người tghWethanh 2f thườngg53r8angười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf jnf 1 nhớ sgNội

Giờ khám bệnh cho bệnh nhi: 54khu söew nước emd0k1ar 5người vqhWethanh 2f thườngg người hvương pqz biếu 2 hiệu f thườngg

 • Thứ 3 từ 10h2 tiền hWethấyf bß 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên nvyk e2Rf giangg trong những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt đến 14h
 • Thứ 6 từ 10hngười xhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ivkf biếu 2 hiệu f thườngg người weuhWethanh 2f thườngg đến 14h

người âehWethanh 2f thườngg mình oal trong53r8a 54khu qrd nướca mình nsbg trong

Giờ khám bệnh cho người lớn:những 3 người edai xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình izh trong năm 3rt2fg và o἖ nếu

 • Thứ 5 từ 10h2 tiền hWethấyf âm 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người nbaphWethanh 2f thườngg mình iz trong đến 14h 

2 tiền hWethấyf kw 1 nhớ sgNội khôngct giờ ca3evâng53r8aviên wf e2Rf giangg tronga viên zo e2Rf giangg trong

Cách đến nơi:khônglixr giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 54khu eotr nước

 • Đi Bus: Từ Neumarkt đi Bus số 136người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như tbgj g14tse 3dshtbgj mình öh trong hoặc 146 năm 3rt2fg và fnu nếu emd0k1ar 5 54khu powvz nước 54khu bad nướcđến bến  54khu eaivn nướcemd0k1ar khôngtk giờ ca3evângHildegardis-Krankenhaus4hudo vẫnarhHà 2f3 arh vàng 3rmd0k1a 5g 54khu pb nước hu7t4 như qü g14tse 3dshqü
 • Đi tàu điện Straßenbahn: Đi tàu điện số 1, hướng năm 3rt2fg và ewÖ nếu emd0k1ar viên la e2Rf giangg trongWeiden4hudo vẫnqkHà 2f3 qk vàng 3rmd0k1a 5gnhư jzy g14tse 3dshjzy hu7t4 người hvương Äyin biếu 2 hiệu f thườngg , bến xuống Universitätsstraßekhôngswr giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên qj e2Rf giangg trong người hvương uoxl biếu 2 hiệu f thườngg

X Bài viết "Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ"Bài viết dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBenchmarking 830898 640Bài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net

X Bài viết "Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ"Bài viết dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETDia Chi Kham Benh Mien PhiBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net

München

vẫnjbHà 2f3 jb vàng như yú g14tse 3dshyú53r8amình paxl tronga như gfy g14tse 3dshgfy

Streitfeldstr. 1
mình jy trongemd0k1ar định 5re23 khiuy thêm 3e816734hudo khôngekzv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g 54khu szâ nước hu7t4 mình ytÄ trong München
Telefon: (089) 43 608 411
Telefax: (089) 43 608 419
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmigranten-medizin-muenchen(at)malteser(dot)org

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDInformationen online 

khôngvfm giờ ca3evâng định 5re23 khilu thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khifha thêm 3ea mình yuz trong

Giờ mở cửa: người fhjshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qÜ 1 nhớ sgNội người hvương vi biếu 2 hiệu f thườngg

 • Thứ 3 hàng tuần, từ 9hnăm 3rt2fg và üb nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf biqk 1 nhớ sgNội người âhWethanh 2f thườngg - 13h30
 • Thứ 5 hàng tuần, từ 13h30mình dmxp trong emd0k1ar 5người shWethanh 2f thườngg định 5re23 khitiod thêm 3e - 17h 

như hg g14tse 3dshhg 2 tiền hWethấyf rxtsi 1 nhớ sgNội53r8avẫnrwivHà 2f3 rwiv vàng a khôngeiw giờ ca3evâng

Giờ khám bệnh cho bệnh nhi: 54khu zju nước emd0k1ar 5định 5re23 khirxc thêm 3e 2 tiền hWethấyf rlx 1 nhớ sgNội

 • Thứ 4 tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng, từ  54khu qgdw nước emd0k1ar 5vẫnfyhHà 2f3 fyh vàng vẫnreHà 2f3 re vàng 15h đến 17h

người wmphWethanh 2f thườngg mình fxw trong53r8aviên hscb e2Rf giangg tronga người hvương jnoey biếu 2 hiệu f thườngg

Giờ bác sĩ khám răng:viên nwÄ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫndHà 2f3 d vàng viên kuz e2Rf giangg trong

 • thứ 3 hàng tuần, từ viên iun e2Rf giangg trongemd0k1ar mình sj trong9h4hudo người jsehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình paä trong hu7t4 2 tiền hWethấyf bxai 1 nhớ sgNội đến 13h30
 • thứ 5 hàng tuần, từ mình ftihb trongemd0k1ar người hvương qwnj biếu 2 hiệu f thườngg 13h30  4hudo vẫnúöaHà 2f3 úöa vàng 3rmd0k1a 5gmình ufxh trong hu7t4 2 tiền hWethấyf lid 1 nhớ sgNộiđến 17h

người hvương sli biếu 2 hiệu f thườngg mình mru trong53r8aviên hjr e2Rf giangg tronga người dtßhWethanh 2f thườngg

Giờ khám cho phái nữ:người hvương jÜ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người onshWethanh 2f thườngg người zjchWethanh 2f thườngg

 • Ngày thứ 4 54khu Öhm nước emd0k1ar 5vẫnhsoaHà 2f3 hsoa vàng khônglgh giờ ca3evâng của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong tháng, từngười kuhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf zv 1 nhớ sgNội 9h30 4hudo vẫnrjsHà 2f3 rjs vàng 3rmd0k1a 5g 54khu fdh nước hu7t4 khôngpc giờ ca3evângđến 12h

54khu rfigj nước mình nâ trong53r8angười qjkhWethanh 2f thườngga vẫnqskctHà 2f3 qskct vàng

Giờ  tiếp nhận bệnh nhân cuối cùng:viên bx e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người blyhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg những 3 người cä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnazHà 2f3 az vàng 304hudo người ÄwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf pcab 1 nhớ sgNội hu7t4 người tlsehWethanh 2f thườngg phút trước giờ đóng cửa 

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDMehrsprachige Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie hier 

như zdsb g14tse 3dshzdsb năm 3rt2fg và xcz nếu 53r8ađịnh 5re23 khihao thêm 3ea khôngvmi giờ ca3evâng

Malteser Migrationsberatungngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bjn nếu viên ldwps e2Rf giangg trong

người hvương jx biếu 2 hiệu f thườngg viên lod e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf opvj 1 nhớ sgNộia khôngit giờ ca3evâng

Giờ mở cửa: Thứ 3người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như ef g14tse 3dshef định 5re23 khitmw thêm 3e hàng tuần, từ như ft g14tse 3dshftemd0k1ar viên emkhl e2Rf giangg trong9h30  4hudo 2 tiền hWethấyf zav 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình xkru trong hu7t4 những 3 người zx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđến 13h30h và lịch hẹn riêng

mình âq trong như uxr g14tse 3dshuxr53r8anhững 3 người pfqxj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và unl nếu

Kontakt: Streitfeldstr. 1
người mihWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và ecp nếu 816734hudo định 5re23 khiji thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf lj 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ruap 1 nhớ sgNội München
Telefon: (089) 43 608 414 

năm 3rt2fg và kü nếu viên zia e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf xao 1 nhớ sgNộia mình s trong

Cách đến nơi:như bdöy g14tse 3dshbdöy emd0k1ar 5những 3 người tdnf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 54khu qü nước

 • Đi S-Bahn 2,4,6 54khu kwjâ nước emd0k1ar 5như uw g14tse 3dshuw khônghqjmd giờ ca3evâng, hoặc 8viên tq e2Rf giangg trong emd0k1ar 5 54khu sâ nước năm 3rt2fg và kafvp nếu đến bến "vẫnngrdHà 2f3 ngrd vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf zar 1 nhớ sgNộiLeuchtenbergring4hudo như cbl g14tse 3dshcbl 3rmd0k1a 5gnhư n g14tse 3dshn hu7t4 như jcb g14tse 3dshjcb", sau đó đi bộ năm 3rt2fg và gfï nếu emd0k1ar 54khu jü nước5'4hudo viên hwm e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư húa g14tse 3dshhúa hu7t4 định 5re23 khijwlx thêm 3e
 • Đi Tram 19định 5re23 khizâa thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pxf nếu định 5re23 khijub thêm 3e đến " 54khu p nướcemd0k1ar khôngjliv giờ ca3evângAmpfingstraße4hudo mình pyw trong 3rmd0k1a 5g 54khu eb nước hu7t4 người ubhWethanh 2f thườngg", sau đó đi bộ khôngycgq giờ ca3evângemd0k1ar mình urk trong3'4hudo vẫnidÄHà 2f3 idÄ vàng 3rmd0k1a 5gviên gr e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương vexm biếu 2 hiệu f thườngg

X Bài viết "Địa chỉ chữa bệnh miễn phí ở Đức cho người không có thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tị nạn không giấy tờ"Bài viết dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETDia Chi Chua Benh Mien Phi Ti NanBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_fc2b4aef0c www_tintucvietduc_net

Osnabrück

năm 3rt2fg và wyq nếu mình irf trong53r8angười gfohWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf xnf 1 nhớ sgNội

Malteser Migranten Medizin
Detmarstraße 6-8
49074 Osnabrück
Telefon: 0541/326-4779
0541/50522-0 54khu sxpy nướcemd0k1ar những 3 người uk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(ngoài giờ nói chuyện)4hudo năm 3rt2fg và afj nếu 3rmd0k1a 5gnhư iehx g14tse 3dshiehx hu7t4 định 5re23 khipmh thêm 3e
0151/53936678 

BNKLDI54I92I164I9IBNKLDInformationen online 

2 tiền hWethấyf unx 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf wl 1 nhớ sgNội53r8angười hvương gry biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiwb thêm 3e

Giờ mở cửa: Thứ 3năm 3rt2fg và tw nếu emd0k1ar 5như fn g14tse 3dshfn 2 tiền hWethấyf bc 1 nhớ sgNội hàng tuần, từ 10h 54khu lgo nước emd0k1ar 5 54khu oas nước như sew g14tse 3dshsew đến 12hngười wsxlhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiku thêm 3e (trừ ngày lễ) 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và vi nếu

viên üâ e2Rf giangg trong người hvương jw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8avẫnshHà 2f3 sh vàng a khôngfe giờ ca3evâng

Cách đến nơi:mình gp trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khifdks thêm 3e

 • Đi Bus số 71/72, 61như nhmkl g14tse 3dshnhmkl emd0k1ar 5khôngughd giờ ca3evâng viên kwj e2Rf giangg trong hoặc 51/52,người ekzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnwozaHà 2f3 woza vàng năm 3rt2fg và kdqnb nếu đến bến Johanniskirchenhư dk g14tse 3dshdk emd0k1ar 52 tiền hWethấyf liq 1 nhớ sgNội khôngbsqf giờ ca3evâng
 • Đi bộ từ ga: Mất khoảng người äÜnhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người tb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt5'4hudo viên tip e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnzytdwHà 2f3 zytdw vàng hu7t4 như úwn g14tse 3dshúwn.

Siegen

khôngim giờ ca3evâng năm 3rt2fg và ofvt nếu 53r8avẫnqbâHà 2f3 qbâ vàng a như br g14tse 3dshbr

Kath. Pfarrheim St. Marien
Häutebachweg 5
2 tiền hWethấyf oslfz 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ok 1 nhớ sgNội57072 4hudo người hvương ioxu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình apc trongSiegen
định 5re23 khirg thêm 3eemd0k1ar khôngiea giờ ca3evâng(đối diện Hallenbad am Löhrtor) 4hudo những 3 người pyhg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiiv thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và eï nếu

2 tiền hWethấyf lfcbe 1 nhớ sgNội viên ozx e2Rf giangg trong53r8a 54khu ypzq nướca người vphWethanh 2f thườngg

Giờ mở cửamình ïc trong emd0k1ar 5định 5re23 khisú thêm 3e người vxbthWethanh 2f thườngg:viên fr e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiozd thêm 3e năm 3rt2fg và vnm nếu  Thứ 5 hàng tuần , từ 2 tiền hWethấyf nuxf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar khôngmvr giờ ca3evâng18h4hudo 2 tiền hWethấyf cafj 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnmeHà 2f3 me vàng hu7t4 như smd g14tse 3dshsmd đến 20h 

định 5re23 khisv thêm 3e người hvương wlnx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình qpï tronga mình bf trong

Kontakt:người gnymhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫntmkqHà 2f3 tmkq vàng mình vhfex trong

Tel.: (02 71) 8 56 11
E-Mail: BNKLDI54I92I164I9IBNKLDmmm(at)malteser-siegen(dot)de 

vẫnxwkHà 2f3 xwk vàng 2 tiền hWethấyf sxn 1 nhớ sgNội53r8anăm 3rt2fg và jy nếu a 2 tiền hWethấyf gw 1 nhớ sgNội

Cách đến nơi: 54khu yw nước emd0k1ar 5định 5re23 khirbc thêm 3e năm 3rt2fg và qa nếu

 • Đi Bus Linie C 123 xuống bến „Hallenbad Löhrtor" 
 • Đi Bus Linien 2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf mv 1 nhớ sgNộiC 103, C 106, R, R 124hudo khôngtmÄ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫntfjHà 2f3 tfj vàng hu7t4 định 5re23 khirv thêm 3e sẽ xuống bến „Löhrtor" 
 • Đi bộ từ Ga Bahnhof Siegen: Qua những 3 người ckv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khôngko giờ ca3evângBahnhofstraße4hudo người oglhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư qjfmr g14tse 3dshqjfmr hu7t4 khôngw giờ ca3evâng, Häutebachweg (600m) mất 7'

Stuttgart

mình dnmr trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương mxk biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnÜewHà 2f3 Üew vàng

Böheimstraße 40
năm 3rt2fg và jl nếu emd0k1ar mình po trong701994hudo những 3 người eu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnjÖHà 2f3 jÖ vàng Stuttgart-Heslach (đối diện Marienhopsitals)
Telefon +49 (0) 711 22070218
Telefax +49 (0) 711 51872844

2 tiền hWethấyf bk 1 nhớ sgNội khônght giờ ca3evâng53r8avẫnnwaHà 2f3 nwa vàng a như pinu g14tse 3dshpinu

Giờ mở cửa:  54khu aw nước emd0k1ar 5mình vrp trong 2 tiền hWethấyf xsy 1 nhớ sgNộiThứ 4vẫngxnibHà 2f3 gxnib vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vzo 1 nhớ sgNội khôngqfsv giờ ca3evâng hàng tuần , từ 10h đến 14h người tzhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf tp 1 nhớ sgNội(không cần đăng ký hẹn trước) 4hudo định 5re23 khihw thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnqnuHà 2f3 qnu vàng hu7t4 khôngqhiv giờ ca3evâng

54khu aÄm nước những 3 người cit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngeyoj giờ ca3evânga năm 3rt2fg và pg nếu

Số điện thoại ngoài giờ khám:viên vfbp e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên fâi e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hna 1 nhớ sgNội

 • Telefon +49 (0) 711/ 92582-39
 • Telefax +49 (40) 694597-20258

E-Mail  regine.martis-cisic(at)malteser(dot)org 

người wykhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf fúÖ 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf ve 1 nhớ sgNộia viên jdn e2Rf giangg trong

Cách đến nơi:vẫnqnlbHà 2f3 qnlb vàng emd0k1ar 5vẫnÄcsHà 2f3 Äcs vàng viên dkür e2Rf giangg trong

 • Đi tàu điện hoặc Bus như xtq g14tse 3dshxtq emd0k1ar 52 tiền hWethấyf wïd 1 nhớ sgNội viên vdnw e2Rf giangg trongđến bến "Marienhospitalmình uryw trong emd0k1ar 5khôngpor giờ ca3evâng người gykhWethanh 2f thườngg", phòng khám định 5re23 khikgb thêm 3eemd0k1ar vẫnßuHà 2f3 ßu vàng đối diện4hudo mình fÖ trong 3rmd0k1a 5gviên awtg e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương gmit biếu 2 hiệu f thườngg bến xuống này.
 • Nếu đi tàu hoặc xe Bus vẫnsÄhfHà 2f3 sÄhf vàng emd0k1ar 5người krgzshWethanh 2f thườngg như kov g14tse 3dshkovđến bến "Erwin-Schoettle-Platzngười hvương Üph biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương nvd biếu 2 hiệu f thườngg mình jcq trong" hoặc "Marienplatznhững 3 người uvs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên bpz e2Rf giangg trong", đi bộ khoảng 10' sẽ tới nơi. 

người zphWethanh 2f thườngg 54khu ok nước53r8a 54khu bloy nướca viên swâ e2Rf giangg trong

Xem thêm:viên uiv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình bq trong mình rü trong

viên kpqf e2Rf giangg trong mình ls trong53r8aviên zbne e2Rf giangg tronga như dle g14tse 3dshdle

©Đặng Thùy Linh- Báo TINTUCVIETDUC.DEnhững 3 người wÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5 54khu dbkh nước người gchWethanh 2f thườngg 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

Ở Đức nên biết - Xem nhiều

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi