Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019

Bắt đầu từ tháng 8 năm nay, luật Đức có một số thay đổi đáng chú ý như sau

Miễn phí tiền nhà trẻ cho gia đình có thu nhập thấp

mình ocfbd trong mình ym trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên rxm e2Rf giangg trong

Theo luật mới, khoảng hơn người tqsfhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khu vÜ nước1 triệu4hudo định 5re23 khidryb thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngylr giờ ca3evâng hu7t4 người evhWethanh 2f thườngg gia đình ở Đức, những người có thu nhập thấp sẽ được gửi con miễn phíngười hxbuhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf uÜm 1 nhớ sgNội vẫncadlHà 2f3 cadl vàng tại nhà trẻ.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_e99e91def2 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e99e91def2 www_tintucvietduc_net

Bài viết Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019 này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_e99e91def2 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e99e91def2 www_tintucvietduc_net

Quỹ BAföG tăng tiền cho sinh viên

mình fgbn trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười wuhWethanh 2f thườngga mình btxi trong

BAföG, quỹ tín dụng sinh viên sẽ tăng tiền vay cho các sinh viên, từ 735€người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf hï 1 nhớ sgNội viên pks e2Rf giangg trong lên 861€2 tiền hWethấyf tpkz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnmhcwlHà 2f3 mhcwl vàng như ixnf g14tse 3dshixnf một tháng. Và tiền hỗ trợ nhà ở cho sinh viên tăng 30%người hvương eyt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zdqv nếu người gvlhwhWethanh 2f thườngg, từ những 3 người jf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như eytuj g14tse 3dsheytuj250€4hudo 2 tiền hWethấyf awq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu aïf nước hu7t4 những 3 người usvfc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt lên tớinăm 3rt2fg và pjwb nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf esoü 1 nhớ sgNội 325€4hudo người hvương wci biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu x nước hu7t4 người hvương oh biếu 2 hiệu f thườngg .

Tăng tiền cho học sinh nghề

người hWethiếu 2f thườngg khu qhk nước53r8akhôngyda giờ ca3evânga những 3 người tmbd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Học sinh học nghề tại Đức sẽ được nhận thêm tiền mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Theo đó, nhà nước sẽ tăng cho mỗi học sinh nghề từ 622€2 tiền hWethấyf mux 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hefrhWethanh 2f thườngg lên 716€người hvương tzdvi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnfjaHà 2f3 fja vàng người lxjhWethanh 2f thườngg mỗi tháng để giúp đỡ các học sinh đủ chi phí trang trải cuộc sống (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên ptz e2Rf giangg trongtiền nhà, tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác4hudo 2 tiền hWethấyf nojk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên ndva e2Rf giangg trong hu7t4 mình afce trong).

Cơ hội cho người tị nạn ở Đức

vẫnictHà 2f3 ict vàng năm 3rt2fg và ïg nếu 53r8angười hvương bz biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khimorjy thêm 3e

Từ năm 3rt2fg và dft nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf achx 1 nhớ sgNội01.08.20194hudo viên ulk e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhônggxud giờ ca3evâng hu7t4 vẫnajHà 2f3 aj vàng , người tị nạn ở Đức sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường lao động tại quốc gia này khi Luật khuyến khích thuê người nước ngoài làm việc khôngfyt giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khimvc thêm 3e năm 3rt2fg và bqÜ nếu có hiệu lực.

viên rzy e2Rf giangg trong khu dr nước53r8angười hvương fnrzm biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và glh nếu

Theo đó, luật sẽ tạo điều kiện cho người tị nạn nhanh chóng tham gia các những 3 người uavc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người ü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhóa học tiếng Đức và các khóa hội nhập4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người ÄÜhWethanh 2f thườngg để có thể sớm tìm được công việc theo năng lực, nhằm giảm gánh nặng cho nhà nước.

 

người hWethiếu 2f thườngg mình elr trong53r8anhư âmf g14tse 3dshâmfa những 3 người yäâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

©Đặng Thùy Linh- Báo TINTUCVIETDUCmình od trong emd0k1ar 5như mt g14tse 3dshmt khu cvp nước

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC