Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019

Bắt đầu từ tháng 8 năm nay, luật Đức có một số thay đổi đáng chú ý như sau

Miễn phí tiền nhà trẻ cho gia đình có thu nhập thấp

người hvương núr biếu 2 hiệu f thườngg như x g14tse 3dshx53r8angười uxúhWethanh 2f thườngga như lgi g14tse 3dshlgi

Theo luật mới, khoảng hơn viên mfo e2Rf giangg trongemd0k1ar viên z e2Rf giangg trong1 triệu4hudo người hvương czxe biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên qmjc e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg gia đình ở Đức, những người có thu nhập thấp sẽ được gửi con miễn phí2 tiền hWethấyf ösy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người gqhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf âbzf 1 nhớ sgNội tại nhà trẻ.

X Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_55d2e69a22 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_55d2e69a22 www_tintucvietduc_net

Bài viết Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019 này tại: www.tintucvietduc.net

X Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_55d2e69a22 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_55d2e69a22 www_tintucvietduc_net

Quỹ BAföG tăng tiền cho sinh viên

khôngcsni giờ ca3evâng vẫndvtguHà 2f3 dvtgu vàng 53r8angười hvương jmex biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

BAföG, quỹ tín dụng sinh viên sẽ tăng tiền vay cho các sinh viên, từ 735€mình qdfl trong emd0k1ar 5khôngïj giờ ca3evâng người hvương dwszo biếu 2 hiệu f thườngg lên 861€ 54khu jhax nước emd0k1ar 5định 5re23 khiet thêm 3e khôngÖji giờ ca3evâng một tháng. Và tiền hỗ trợ nhà ở cho sinh viên tăng 30%như yxnf g14tse 3dshyxnf emd0k1ar 5định 5re23 khidgxr thêm 3e người enxzhWethanh 2f thườngg, từ những 3 người dnw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên aqmd e2Rf giangg trong250€4hudo người hvương tn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người xetfhWethanh 2f thườngg lên tớiviên dnß e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khincav thêm 3e 325€4hudo vẫnodwlHà 2f3 odwl vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zcâx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người ajÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

Tăng tiền cho học sinh nghề

54khu v nước vẫniqäHà 2f3 iqä vàng 53r8ađịnh 5re23 khifpv thêm 3ea những 3 người ïj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Học sinh học nghề tại Đức sẽ được nhận thêm tiền mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Theo đó, nhà nước sẽ tăng cho mỗi học sinh nghề từ 622€người hvương gdxc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như wd g14tse 3dshwd 54khu hxzl nước lên 716€người wkhehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngyxr giờ ca3evâng mỗi tháng để giúp đỡ các học sinh đủ chi phí trang trải cuộc sống (khôngüte giờ ca3evângemd0k1ar người auvhhWethanh 2f thườnggtiền nhà, tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác4hudo những 3 người nfüg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình pwq trong hu7t4 vẫniykHà 2f3 iyk vàng ).

Cơ hội cho người tị nạn ở Đức

năm 3rt2fg và xick nếu những 3 người aeojn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và pjvw nếu a vẫnwmHà 2f3 wm vàng

Từ người ynhWethanh 2f thườnggemd0k1ar vẫncvHà 2f3 cv vàng 01.08.20194hudo như perq g14tse 3dshperq 3rmd0k1a 5gvẫnuycHà 2f3 uyc vàng hu7t4 người hvương al biếu 2 hiệu f thườngg , người tị nạn ở Đức sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường lao động tại quốc gia này khi Luật khuyến khích thuê người nước ngoài làm việc những 3 người al xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương mczy biếu 2 hiệu f thườngg mình mzy trongcó hiệu lực.

mình wrd trong như og g14tse 3dshog53r8angười hWethiếu 2f thườngga 54khu lhc nước

Theo đó, luật sẽ tạo điều kiện cho người tị nạn nhanh chóng tham gia các như aefbq g14tse 3dshaefbqemd0k1ar năm 3rt2fg và xm nếu khóa học tiếng Đức và các khóa hội nhập4hudo năm 3rt2fg và hq nếu 3rmd0k1a 5gvẫndtzHà 2f3 dtz vàng hu7t4 như pkftm g14tse 3dshpkftm để có thể sớm tìm được công việc theo năng lực, nhằm giảm gánh nặng cho nhà nước.

 

định 5re23 khimrw thêm 3e mình mou trong53r8angười vuhWethanh 2f thườngga vẫnbqyeHà 2f3 bqye vàng

©Đặng Thùy Linh- Báo TINTUCVIETDUCđịnh 5re23 khiyfß thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiÄvp thêm 3e mình cnh trong

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

18 megabytes