Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019

Bắt đầu từ tháng 8 năm nay, luật Đức có một số thay đổi đáng chú ý như sau

Miễn phí tiền nhà trẻ cho gia đình có thu nhập thấp

vẫnojdüHà 2f3 ojdü vàng khôngal giờ ca3evâng53r8a2 tiền hWethấyf gzo 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiotna thêm 3e

Theo luật mới, khoảng hơn mình ebnxk trongemd0k1ar vẫndamtHà 2f3 damt vàng 1 triệu4hudo những 3 người âle xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnhúqHà 2f3 húq vàng hu7t4 vẫnmHà 2f3 m vàng gia đình ở Đức, những người có thu nhập thấp sẽ được gửi con miễn phínăm 3rt2fg và yâ nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vac 1 nhớ sgNội khôngcz giờ ca3evâng tại nhà trẻ.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_bbe2c303ca www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bbe2c303ca www_tintucvietduc_net

Bài viết Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019 này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi đáng chú ý từ tháng 8 năm 2019"Bài viết dmca_bbe2c303ca www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bbe2c303ca www_tintucvietduc_net

Quỹ BAföG tăng tiền cho sinh viên

định 5re23 khioecg thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu lmyx nướca định 5re23 khirkgpl thêm 3e

BAföG, quỹ tín dụng sinh viên sẽ tăng tiền vay cho các sinh viên, từ 735€khu Üm nước emd0k1ar 5định 5re23 khicbau thêm 3e 2 tiền hWethấyf qs 1 nhớ sgNội lên 861€khu veâ nước emd0k1ar 5người dpshWethanh 2f thườngg khôngtmä giờ ca3evâng một tháng. Và tiền hỗ trợ nhà ở cho sinh viên tăng 30%khôngfrpÄ giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và fq nếu như ult g14tse 3dshult, từ 2 tiền hWethấyf mhzvn 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên ku e2Rf giangg trong250€4hudo mình ap trong 3rmd0k1a 5gviên xluz e2Rf giangg trong hu7t4 khôngof giờ ca3evâng lên tớingười iwvmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf jt 1 nhớ sgNội 325€4hudo vẫnkrdHà 2f3 krd vàng 3rmd0k1a 5gvẫngâHà 2f3 gâ vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf sc 1 nhớ sgNội.

Tăng tiền cho học sinh nghề

định 5re23 khilre thêm 3e như jk g14tse 3dshjk53r8angười hvương âh biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương wpfv biếu 2 hiệu f thườngg

Học sinh học nghề tại Đức sẽ được nhận thêm tiền mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm nay. Theo đó, nhà nước sẽ tăng cho mỗi học sinh nghề từ 622€như tm g14tse 3dshtm emd0k1ar 5như hgvc g14tse 3dshhgvc 2 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội lên 716€những 3 người yÄs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình s trong 2 tiền hWethấyf wrgl 1 nhớ sgNội mỗi tháng để giúp đỡ các học sinh đủ chi phí trang trải cuộc sống (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggtiền nhà, tiền ăn và các chi phí sinh hoạt khác4hudo vẫnoqvHà 2f3 oqv vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivdc thêm 3e hu7t4 như ysqu g14tse 3dshysqu).

Cơ hội cho người tị nạn ở Đức

định 5re23 khio thêm 3e mình hdmvt trong53r8akhôngyw giờ ca3evânga 2 tiền hWethấyf xze 1 nhớ sgNội

Từ người hvương ph biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu xt nước01.08.20194hudo định 5re23 khivmg thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương raxi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên pftg e2Rf giangg trong, người tị nạn ở Đức sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường lao động tại quốc gia này khi Luật khuyến khích thuê người nước ngoài làm việc những 3 người ur xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khikzâr thêm 3e viên phok e2Rf giangg trongcó hiệu lực.

như uksa g14tse 3dshuksa những 3 người w xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8avẫnnfüHà 2f3 nfü vàng a khôngbas giờ ca3evâng

Theo đó, luật sẽ tạo điều kiện cho người tị nạn nhanh chóng tham gia các người hvương cmdn biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và rsf nếu khóa học tiếng Đức và các khóa hội nhập4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư tow g14tse 3dshtow hu7t4 vẫnfrHà 2f3 fr vàng để có thể sớm tìm được công việc theo năng lực, nhằm giảm gánh nặng cho nhà nước.

 

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người sâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu kïi nướca những 3 người hw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

©Đặng Thùy Linh- Báo TINTUCVIETDUCđịnh 5re23 khibx thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiipzb thêm 3e khu klzu nước

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC