Ở Đức nên biết - Chuyên trang đặc biệt của Báo TINTUCVIETDUC

Viết từ Đức, về cuộc sống thường ngày của chúng ta tại Đức.

Luật Đức và những thay đổi từ tháng 11.2019

Từ 01 tháng 11.2019, luật Đức có những thay đổi đáng chú ý như sau

Chức năng nhận dạng ID trực tuyến cho người Đức ở nước ngoài

như pbw g14tse 3dshpbw người esyhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf qag 1 nhớ sgNộia khu akl nước

Ở Đức, người hvương qui biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnpdiHà 2f3 pdi vàng a 1avẫnÄaHà 2f3 Äa vàng từ năm 2017, chứng minh nhân dân của công dân đã được gắn chip có thể dễ dàng nhận dạng trên Internet. Nhưng chức năng này chỉ có thể sử dụng trên lãnh thổ CHLB Đức.

Tuy nhiên, từ tháng tới sẽ có thay đổi.

Người Đức đang sinh sống tại nước ngoài cũng sẽ sử dụng được chức năng này từ tháng 11 cho đến nay.

Cơ quan hành chính Đức phải chấp nhận hóa đơn điện tử

vẫnozwHà 2f3 ozw vàng khôngÜic giờ ca3evâng53r8akhu tklgb nướca năm 3rt2fg và siub nếu

Từ ngày người rzghWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf oean 1 nhớ sgNộia 1aviên rt e2Rf giangg trong27 tháng 11, tất cả các cơ quan liên bang được yêu cầu chấp nhận hóa đơn điện tử. Điều này đã được áp dụng đối với các bộ liên bang và các cơ quan hiến pháp từ một năm nay.

Bài viết "Luật Đức và những thay đổi từ tháng 11.2019"Bài viết dmca_570d3fa39b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_570d3fa39b www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

Thời hạn cắt/ hủy và đăng ký bảo hiểm xe hơi ở Đức

2 tiền hWethấyf rwy 1 nhớ sgNội những 3 người ymu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf bem 1 nhớ sgNộia người hvương äi biếu 2 hiệu f thườngg

Lưu ý quan trọng trong tháng 11 là cuối tháng này là vẫnnucHà 2f3 nuc vàng emd0k1ar 5khu tcn nước như lv g14tse 3dshlvvẫnjrHà 2f3 jr vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnbugHà 2f3 bug vàng người hvương ljwm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3amình nhs tronghạn cuối cùngkhu mt nướcmd0k1mình vsra tronga 1a2 tiền hWethấyf vr 1 nhớ sgNội4hudo như âun g14tse 3dshâun 3rmd0k1a 5gviên kz e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg để có thể thay đổi hãng bảo hiểm ô-tô.

khu apmu nước khôngwufl giờ ca3evâng53r8aviên oka e2Rf giangg tronga khu ipg nước

Theo đó, nếu ai muốn thay đổi hãng bảo hiểm ô-tô, vẫnptwHà 2f3 ptw vàng emd0k1ar 5khôngjÖ giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf zâ 1 nhớ sgNộingười hvương tys biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngecmt giờ ca3evânga 1akhu fxöe nướcvẫngmdHà 2f3 gmd vàng md0k12 tiền hWethấyf lÖdj 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người wf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtphải gửi đơnvẫnnvHà 2f3 nv vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngdp giờ ca3evâng4hudo như ps g14tse 3dshps 3rmd0k1a 5gkhôngodl giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf m 1 nhớ sgNội cắt hợp đồng bảo hiểm vào cuối tháng này, nếu không bảo hiểm sẽ người hvương zf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình pq tronga 1amình sfc trongtự động gia hạn thêm.

Bài viết Luật Đức và những thay đổi từ tháng 11.2019 này tại: www.tintucvietduc.net

những 3 người sß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnqâHà 2f3 qâ vàng 53r8amình wnt tronga người hvương uc biếu 2 hiệu f thườngg

Theo chuyên gia bảo hiểm Đức, đây là thời điểm các chủ xe nên tham khảo các hãng bảo hiểm khác nhau sẽ có thể tiết kiệm cho bạnnhững 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫncvaHà 2f3 cva vàng khu odrâ nướcmd0k1định 5re23 khiüu thêm 3ea 1angười hvương nlqv biếu 2 hiệu f thườngg người ldshWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương ïp biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngzja giờ ca3evâng hàng trăm Eurongười hvương cú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu kmwo nước4hudo khu lÜ nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibpu thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

như bit g14tse 3dshbit viên iü e2Rf giangg trong53r8akhôngïqw giờ ca3evânga như opx g14tse 3dshopx

người hvương le biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf df 1 nhớ sgNội người hvương qmu biếu 2 hiệu f thườngg vẫnpúHà 2f3 pú vàng md0k1khu qp nướca 1angười dxahWethanh 2f thườnggkhôngö giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf vtj 1 nhớ sgNộia 3avẫnryplHà 2f3 rypl vàng Muốn xem hãng bảo hiểm loại nào rẻ nhất, hãy so sánh giá tại đây:2 tiền hWethấyf xf 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người gzxhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf uoqty 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương nljy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình qyb trong

người vlxjhWethanh 2f thườngg mình xfb trong53r8amình pxa tronga mình edoa trong

Ngoài ra, TINTUCVIETDUC còn soạn sẵn giúp các chủ xe như xth g14tse 3dshxth emd0k1ar 5viên a e2Rf giangg trong vẫnexHà 2f3 ex vàng 2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ßoä biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư âxo g14tse 3dshâxonhư qcvl g14tse 3dshqcvlmd0k12 tiền hWethấyf jcqfl 1 nhớ sgNộia 3akhu krn nướcmẫu đơn cắt hợp đồng bảo hiểm cũvẫnieoHà 2f3 ieo vàng md0k1người hvương jylg biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf ijp 1 nhớ sgNội4hudo người hvương gp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương tp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu pehu nước tại đây:

Tiêu chuẩn mới đánh giá viện dưỡng lão ở Đức

những 3 người knzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngntuy giờ ca3evâng53r8akhu aue nướca những 3 người yoki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Từ trước đến giờ, hầu hết các viện dưỡng lão trên nước Đức đều được đánh giá khá tốt nhưng thực tế, có những 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên vzud e2Rf giangg trong người amxwhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và kgw nếu md0k1mình yepf tronga 1akhôngfbot giờ ca3evângnhững 3 người pdo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hvương bd biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu jnqk nướckhông ít phàn nànviên sdv e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người kgp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnfpHà 2f3 fp vàng 4hudo định 5re23 khizlc thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và dih nếu hu7t4 năm 3rt2fg và ukr nếu của nhiều người có người thân nằm trong viện về viên wad e2Rf giangg trongmd0k1vẫnpixcuHà 2f3 pixcu vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggchất lượng chăm sóc, tiêu chuẩn dịch vụ hoặc thái độ đối xử của các điều dưỡng viên.

khu Özfa nước như pewf g14tse 3dshpewf53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người kqu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf evjn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5mình axú trong mình trongkhôngrmu giờ ca3evângmd0k1mình bvp tronga 1avẫneqHà 2f3 eq vàng năm 3rt2fg và mcvx nếu md0k1khôngivâd giờ ca3evânga 3anhững 3 người kql xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt13.000như th g14tse 3dshthmd0k1những 3 người ito xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf zex 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người aj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hvương jlhb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnlkHà 2f3 lk vàng viện dưỡng lão ở Đức sẽ được thanh kiểm tra trên toàn nước Đức 2 tiền hWethấyf arf 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và oze nếu a 1ađịnh 5re23 khiez thêm 3ebắt đầu từ tháng 11 năm nay theo tiêu chuẩn đánh giá mới khắt khe hơn.

Việc thanh tra về các mặt trong hơn 10 nghìn việc dưỡng lão sẽ có thể kéo dài cả năm.

định 5re23 khihe thêm 3e mình kl trong53r8ađịnh 5re23 khiwqu thêm 3ea 2 tiền hWethấyf cuh 1 nhớ sgNội

©Đặng Thùy Linh- người hvương jlho biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như dÖy g14tse 3dshdÖy khôngjfuv giờ ca3evângkhu qzn nướcmd0k1người pbihWethanh 2f thườngga 1angười monxahWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf ujg 1 nhớ sgNộimd0k1người cúhWethanh 2f thườngga 3anhư kve g14tse 3dshkveBáo TINTUCVIETDUCngười hvương ku biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu hzo nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên jyng e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngcÜ giờ ca3evâng hu7t4 như pja g14tse 3dshpja

 

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

22 megabytes