Tin Việt Nam

Từ 1-1-2019: cấm 20 nhóm hành vi trên mạng Ngoài Luật an ninh mạng, còn có 11 luật khác như: Luật quy hoạch, Luật tố cáo, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật...