Hơn 30 triệu dân nông thôn chưa có nước sạch dể dùng

Còn hơn 30 triệu người dân nông thôn Việt Nam chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn vệ sinh. Báo Nhà nước loan tin hôm 30 tháng 11 năm 2020.

viên tw e2Rf giangg trong những 3 người gkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a 54khu äkrl nướca những 3 người je xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

X Bài viết "Hơn 30 triệu dân nông thôn chưa có nước sạch dể dùng"Bài viết dmca_9f3b07ead3 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_9f3b07ead3 www_tintucvietduc_net

như grt g14tse 3dshgrtemd0k1ar như ixb g14tse 3dshixbẢnh minh hoạ. Foto: AFP | RFA. 4hudo người hvương vyw biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnjwfHà 2f3 jwf vàng hu7t4 như gv g14tse 3dshgv

Con số này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức hôm 30 tháng 11 tại Sóc Trăng.

Bài viết Hơn 30 triệu dân nông thôn chưa có nước sạch dể dùng này tại: www.tintucvietduc.net

Từ năm 2000, chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ Hà Nội phê duyệt và Bộ NN&PTNT là cơ quan tổ chức thực hiện. Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn vệ sinh Việt Nam và 100% dân cư nông thôn sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, đồng thời 100% cơ sở chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Tuy nhiên đến nay, còn hơn 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn Việt Nam; hơn 16 triệu người dân nông thôn đang sử dụng nhà vệ sinh không hợp vệ sinh; hơn 5 triệu học sinh phổ thông chưa được sử dụng công trình nước sạch và nhà vệ sinh đảm bảo trong trường học.

Cũng theo tính toán của Bộ NN&PTNT thì từ năm 2021, Việt Nam áp dụng quy chuẩn cấp nước QC-01/2018/QCVN thì số lượng người dân chưa được cấp nước đạt quy chuẩn còn lớn hơn nhiều. Hiện nay nguồn nước đang đứng trước nhiều thách thức như biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt... Do đó, vấn đề suy giảm số lượng và ô nhiễm chất lượng nguồn nước ngày càng tăng.

Tổng cục Thủy lợi cho biết sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về nước sạch nông thôn, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến 2030, tầm nhìn 2045.

Theo: RFA

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi