19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm

Quay lại với bộ ảnh Việt Nam xưa, những bức ảnh hiếm còn sót lại dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung được khung cảnh Việt Nam trong quá khứ. Mời các bạn cùng xem.

▼ Một chợ bán lợn ở Bắc Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Tứ đại mỹ nhân Hà thành, ảnh chụp năm 1930.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ 2 cậu bé ở Bắc Kỳ được giao nhiệm vụ đạp guồng bơm nước vào ruộng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Sông Tam Bạc, Hải Phòng, ảnh chụp khoảng năm 1910.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Cảng Hải Phòng nhìn từ trên cao, ảnh chụp 1931.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Những em bé đang bắt cá ở bãi đá, Đồ Sơn, Hải Phòng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Người Việt bản địa Nam Kỳ chăm sóc cá sấu trong vườn thú ở Mỹ Tho, ảnh chụp năm 1912.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Người Hoa đang nhổ lông vịt ở chợ lớn Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1920.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Một cụ bà bán hàng rong ở Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Người nông dân ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Bài viết 19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm này tại: www.tintucvietduc.net

những 3 người ß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương crdzp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình lym tronga mình dkhn trong

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Đầu kéo chạy hơi nước vận chuyển mía ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1915.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Một con đường làng ở Thủ Đức, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1909.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Những phụ nữ đang quay tơ dệt vải ở Ba Tri, Bến Tre, Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1900-1920.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Một tiệm giặt khô ở Lái Thiêu, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Săn cọp.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Một người đánh xe ngựa mặc áo tơi ở Sài Gòn, ảnh chụp năm 1930.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Những em bé ở Sài Gòn, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Hồ Con Rùa – chụp từ tháp chuông nhà thờ Đức Bà đầu thế kỷ 20.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

▼ Trẻ em hái lá dâu tằm ở Ba Tri, Bến Tre, ảnh chụp khoảng 1900-1920.

X Bài viết "19 bức ảnh về cuộc sống Việt Nam cách đây 100 năm"Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_91f0ee7fe5 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

định 5re23 khiwhea thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ïâ nếu vẫnbrHà 2f3 br vàng viên xzr e2Rf giangg trongmd0k1mình bh tronga 1ađịnh 5re23 khimev thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người lkpc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3avẫnïxyeHà 2f3 ïxye vàng Nguồn: Dkn.tv 54khu qxrh nướcmd0k1 54khu wdk nướca 1akhôngby giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình emhz trong hu7t4 như wmof g14tse 3dshwmof

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

22 megabytes