Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng

Một con cá mẹ (thuộc loài các lóc bông Toman) không may bị mắc câu. Khi người ngư dân kéo cá mẹ lên mặt nước, một cảnh bất ngờ đã xảy ra.

X Bài viết "Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng"Bài viết dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net

Hàng trăm chú cá con nhỏ bé đổ xô đến xung quanh cá mẹ, chúng như muốn lao vào cứu cá mẹ…

X Bài viết "Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng"Bài viết dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net

Bài viết Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng này tại: www.tintucvietduc.net

Chúng cứ bơi xung quanh làm mặt nước rợp một màu đỏ. Người ngư dân nhìn thấy cảnh quyến luyến này đã thực sự cảm động và thả cá mẹ ra.

X Bài viết "Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng"Bài viết dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net

Cá mẹ từ từ cùng đàn con lặn xuống làn nước sâu.

X Bài viết "Cá mẹ bị mắc câu, đàn cá con vây quanh cầu cứu khiến người nông dân động lòng"Bài viết dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_bc5d4133b8 www_tintucvietduc_net

Video:

 

Nguồn: NTDTV

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

22 megabytes