Suy nghĩ và Cảm nhận

Dân “gian” phải dạy, quan “tham” phải trị

Dân “gian” phải dạy, quan “tham” phải trị

Vì sao ngày nay vẫn còn không ít người có trách nhiệm ở địa phương không hiểu thế nào là chủ quyền quốc gia, thế nào là bí mật quân sự?