Hỏi đáp pháp luật

Người Việt có được chấp nhận 2 quốc tịch không? Về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang một quốc tịch. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch theo Luật...

Chia tài sản nước ngoài ra sao? Nay tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không về nước thì có thể làm thủ tục ly hôn được không? Chúng tôi có tài sản chung là căn nhà ở nước ngoài, vậy tôi...

https://a.partner-versicherung.de/view.php?partner_id=24454&ad_id=755

banner 300x125 xemtuvi