Hỏi: Hai vợ chồng tôi là công dân VN, hiện đang kinh doanh và có nhà cửa, con cái đang sinh sống trên đất nước. Chúng tôi được một người con bảo lãnh qua Đức định cư. Vì vậy, tôi định qua tìm hướng để về kinh doanh tại VN hai vợ chồng tôi sẽ thay nhau về VN điều hành công việc kinh doanh này. Tôi sẽ đứng tên giao dịch pháp lý, có được không? Có cần uỷ quyền lại cho con tôi đứng tên điều hành hay không?

Xin cho biết tôi phải làm gì để thuận tiện và đúng với pháp luật? Xin hướng dẫn những bước sắp xếp để hoàn thành thủ tục, để đi qua nhanh và về nhanh, có thể tiếp tục điều hành công việc giữa hai bên?

Trả lời:

Do có nhu cầu kinh doanh tại Việt Nam, vợ chồng ông (bà) vẫn có thể trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam khi qua Đức định cư, nếu như ông (bà) bảo đảm được điều kiện khi vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh (Điều 46, 67, 96 Luật Doanh nghiệp). Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản và thông báo với Cơ quan Đăng ký Kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu điều kiện trên đây không phù hợp với hoạt động kinh doanh của ông (bà), thì ông (bà) có thể cho con đứng tên là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh, và ông (bà) sẽ là người quyết định mọi vấn đề nội bộ của doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh với chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên… tương ứng với loại hình doanh nghiệp của ông (bà). Việc để con của ông (bà) là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải được thực hiện thủ tục đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC