Hỏi: Quy chế sử dụng các chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ trong một số lĩnh vực công tác?

Trả lời:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cơ quan có nhu cầu tư vấn) khi cần thiết có thể quyết định mời chuyên gia, trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia tư vấn giúp cơ quan mình một số lĩnh vực công tác, đặc biệt là những lĩnh vực mà cơ quan còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm.

Những trí thức người Việt Nam ở nước ngoài được mời về làm tư vấn về từng lĩnh vực công tác phải là người có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm về lĩnh vực công tác đó, nhiệt tình với đất nước, có điều kiện và tự nguyện tham gia tư vấn theo lời mời của thủ trưởng cơ quan có nhu cầu tư vấn.

Quyền hạn, nhiệm vụ của các chuyên gia tư vấn:

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến hoặc thẩm định dự án theo yêu cầu của cơ quan có nhu cầu tư vấn.

- Giới thiệu với các cơ quan trong nước các chuyên gia hoặc tổ chức ở nước ngoài có khả năng và ý muốn tiếp xúc, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức của nước ta.

- Kiến nghị với Chính phủ về những chủ trương chính sách có liên quan đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Được cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

- Được bảo hộ quyền tác giả, được hưởng nhuận bút đối với các kết quả hoạt động tư vấn được công bố và sử dụng, và được hưởng các chế độ đãi ngộ áp dụng đối với cộng tác viên theo quy định hiện hành của Chính phủ.

- Khi về nước làm việc với các cơ quan có nhu cầu tư vấn được cấp thị thực nhập xuất cảnh nhiều lần phù hợp với thời gian trong giấy mời và được cơ quan này đài thọ chi phí cần thiết trong thời gian làm việc về đề tài tư vấn.

Quyền lợi của các chuyên gia tư vấn:

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam, có xác nhận của cơ quan mời, được tạm nhập miễn thuế một ô tô 4 chỗ ngồi và các trang thiết bị, đồ dùng cá nhân phục vụ cho công việc và sinh hoạt.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam thì được khen thưởng, được phong học vị danh dự, theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC