Hỏi: Tôi hiện sống ở Đức, Anh trai tôi có công ty xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Nay anh tôi muốn nhập một số hàng từ Đức về VN kinh doanh…

Xin hỏi:

 1. Tôi mua hàng và chuyển hàng về công ty anh tôi với tư cách cá nhân có được không? Tôi có phải lập công ty ở Đức không?
 2. Anh tôi khi nhận hàng của tôi thì phải làm những thủ tục gì?

* Trả lời:

 1. Với ý định mua hàng và chuyển hàng về công ty của anh bạn tại Việt Nam, bạn không cần thiết phải thành lập công ty tại Đức. Về bản chất, bạn có thể thay mặt công ty anh bạn mua bán các hàng hóa mà công ty anh bạn cần nhập khẩu bằng Hợp đồng ủy quyền thực hiện việc mua bán hàng hóa tại nước ngoài. Việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa tại Đức có thể được ký kết bởi người đại diện theo pháp luật của Công ty anh bạn hoặc bạn - người được ủy quyền.
 2. Khi anh trai bạn nhập một số mặt hàng từ Đức về Việt Nam, anh trai bạn phải thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Do câu hỏi của bạn không đề cập cụ thể đến các chi tiết về hàng hóa nên chúng tôi sẽ đưa ra thủ tục nhập khẩu hàng hóa chung áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam để tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về điều kiện thực hiện quyền nhập khẩu.

Điều kiện thực hiện quyền nhập khẩu:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, doanh nghiệp của anh trai bạn được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì sẽ được quyền nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Trong trường hợp doanh nghiệp của anh trai bạn muốn nhập khẩu một số hàng hóa theo Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Phụ lục II của Nghị định 187/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp đó phải xin Giấy phép xuất nhập khẩu của bộ, ngành liên quan. 

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014);
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thi hành chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Thông tư số 172/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Trình tự thủ tục:

 • Hồ sơ hải quan nộp tại nơi cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan (Cục hải quan, Chi cục hải quan), kiểm tra thực tế hàng hóa (địa điểm kiểm tra tại khu vực cửa khẩu; cảng…). Hồ sơ hải quan nhập khẩu bao gồm:
  • Khai hải quan: hiện nay được thực hiện theo phương thức khai điện tử. Các chỉ tiêu khai báo được hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;
  • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp (trừ trường hợp hàng nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan);
  • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính.
 • Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận, đăng ký, xử lý tờ khai hải quan 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.
  • Trong trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan Hải quan thông báo thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cho người khai hải quan biết và nêu rõ lý do.
  • Trường hợp chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp số tờ khai hải quan, xử lý tờ khai hải quan và phản hồi thông tin cho người khai hải quan.

Nộp lệ phí hải quan:

 • Người khai hải quan nộp tiền lệ phí hải quan bằng chuyển khoản theo tháng bằng phương thức điện tử hoặc bằng tiền mặt, tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng được ủy nhiệm thu.
 • Trường hợp không nộp lệ phí theo tháng hoặc không làm thủ tục hải quan thường xuyên tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan căn cứ thông báo lệ phí hải quan trên hệ thống để nộp theo từng lần phát sinh;
 • Trường hợp người khai hải quan nộp lệ phí hải quan bằng tiền mặt cho cơ quan hải quan thì công chức hải quan ghi chứng từ thu lệ phí hải quan và hạch toán thanh khoản lệ phí hải quan theo quy định.

Để biết chi tiết hơn về thủ tục hải quan, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chi cục hải quan mà bạn sẽ thực hiện thủ tục nhâp khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự

B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nội
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC