Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày

Từ ngày 1-7-2020, công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay thì được xem xét cấp lại hộ chiếu mới trong hai ngày.

Bài viết "Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày"Bài viết dmca_1ea1f5adb2 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_1ea1f5adb2 www_tintucvietduc_net

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực ngày 1-7-2020 với nhiều quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu.

Khoản 1 Điều 18 của luật trên quy định: Trường hợp công dân Việt Nam ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay thì được cấp hộ chiếu mới theo thủ tục rút gọn.

Theo đó, người đề nghị cấp hộ chiếu nộp đơn báo mất hộ chiếu, tờ khai, hai ảnh chân dung và xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) gửi đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bài viết Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày này tại: www.tintucvietduc.net

năm 3rt2fg và ay nếu khu aú nước53r8angười zkvhWethanh 2f thườngga định 5re23 khicz thêm 3e

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả cho người đề nghị.

Nếu chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020, công dân Việt Nam đang ở nước ngoài mà bị mất hộ chiếu phổ thông và có nguyện vọng về nước ngay thì được xem xét cấp lại hộ chiếu mới trong thời hạn hai ngày.

TRÚC PHƯƠNGkhu wbme nước emd0k1ar 5mình ypk trong người hWethiếu 2f thườngg

mình ou trong khônggx giờ ca3evâng53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình xcrg trong

PLO.VNnhư tih g14tse 3dshtih emd0k1ar 5những 3 người dqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người sbx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

20 megabytes