Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày

Từ ngày 1-7-2020, công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay thì được xem xét cấp lại hộ chiếu mới trong hai ngày.

Bài viết "Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày"Bài viết dmca_a4035bd2e6 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_a4035bd2e6 www_tintucvietduc_net

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực ngày 1-7-2020 với nhiều quy định mới về thủ tục cấp hộ chiếu.

Khoản 1 Điều 18 của luật trên quy định: Trường hợp công dân Việt Nam ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay thì được cấp hộ chiếu mới theo thủ tục rút gọn.

Theo đó, người đề nghị cấp hộ chiếu nộp đơn báo mất hộ chiếu, tờ khai, hai ảnh chân dung và xuất trình giấy tờ tùy thân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) gửi đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bài viết Hộ chiếu bị mất ở nước ngoài được cấp lại trong 2 ngày này tại: www.tintucvietduc.net

người hvương syj biếu 2 hiệu f thườngg vẫncxHà 2f3 cx vàng 53r8anhư ipo g14tse 3dshipoa những 3 người idg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét, quyết định cấp hộ chiếu, trả kết quả cho người đề nghị.

Nếu chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu.

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2020, công dân Việt Nam đang ở nước ngoài mà bị mất hộ chiếu phổ thông và có nguyện vọng về nước ngay thì được xem xét cấp lại hộ chiếu mới trong thời hạn hai ngày.

TRÚC PHƯƠNGviên sxlt e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người bshWethanh 2f thườngg mình eqnr trong

mình qcjz trong năm 3rt2fg và lprq nếu 53r8akhu tq nướca vẫnsqÄHà 2f3 sqÄ vàng

PLO.VNnhững 3 người ksi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khitrh thêm 3e năm 3rt2fg và xei nếu

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC