Thứ hai, 03 Tháng 10 2022

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tác

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tácI. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tácI. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

II. Đại sứ quán chỉ nhận những đơn đã được khai đầy đủ.

III. Đơn xin cấp thị thực cần phải nộp đúng thời hạn (chậm nhất là trước ngày dự định đi 1 tuần!)

IV. Những giấy tờ cần phải nộp gồm:

1. Đơn xin cấp thị thực ngắn hạn đã được khai và dán ảnh đầy đủ (2 bản). Mẫu đơn được phát miễn phí tại Đại sứ quán và có thể khai bằng tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

2a. Hộ chiếu Việt Nam hợp lệ có chữ ký của người mang hộ chiếu.

2b. 3 ảnh mới chụp nền trắng (Ghi họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh)

2c. Nếu người đi sử dụng hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao thì phải nộp kèm theo công hàm của Cục Lãnh sự, trong đó nói rõ:

- Họ tên và ngày sinh của người đi

- Mục đích đi

- Thời gian của chuyến đi (nêu cụ thể ngày đi và ngày về)

3. Giấy mời gốc của cơ quan bên Đức với những thông tin sau:

- Tên và ngày sinh của người được mời

- Mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú, tóm tắt công việc sẽ làm trong thời gian ở nước Đức.

- Nêu rõ cơ quan đài thọ toàn bộ chi phí cho chuyến đi (Nếu cơ quan phía Việt Nam nhận chịu toàn bộ hoặc một phần chi phí cho chuyến đi thì phải nộp thêm giấy xác nhận của cơ quan đó về việc đài thọ chi phí cho chuyến đi.)

4. Đối với trường hợp đi tham dự hội chợ, cần nộp thêm các giấy tờ sau:

- Giấy mời của Ban tổ chức hội chợ

- Vé vào cửa hoặc vé tham dự

- Xác nhận về việc đã đặt phòng khách sạn

5. Quyết định cử đi công tác. Nếu cơ quan chủ quản là doanh nghiệp tư nhân thì phải nộp thêm bản sao công chứng giấy phép đăng ký kinh doanh.

6. Giấy xác nhận tạm thời đặt chỗ máy bay có cả ngày đi và ngày về (do đại lý vé máy bay in). Thời gian đi không quá 90 ngày.

7. Xác nhận đã đóng bảo hiểm y tế cho thời gian đi với mức bảo hiểm tối thiểu là 30.000 Euro.

8. Bản sao hộ chiếu của người đặt đơn (trang 4)

Tùy thuộc vào từng trường hợp, Đại sứ quán có thể yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác. Việc này do các nhân viên nhận hồ sơ thông báo không cần văn bản.


IV. Lệ phí: EUR 35,- (trả tiền mặt bằng USD)

Khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại cửa nhận hồ sơ, người đặt đơn phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí qui định tính bằng US-Dollar. Không hoàn lại tiền lệ phí ngay cả trong trường hợp đơn xin cấp thị thực bị từ chối.


Deutsche Botschaft - Hanoi
Đại sứ quán Đức - Hà Nộibanner 300x125 xemtuvi