Chủ nhật, 04 Tháng 12 2022

Hướng dẫn xin thị thực: đi đoàn tụ gia đình

I. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ). Nếu người đi là trẻ vị thành niên, người nộp thay phải có giấy uỷ quyền của bố mẹ trẻ em.

I. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ). Nếu người đi là trẻ vị thành niên, người nộp thay phải có giấy uỷ quyền của bố mẹ trẻ em.

II. Đại sứ quán chỉ nhận những đơn đã được khai đầy đủ.

III. Những giấy tờ cần phải nộp (bản chính hoặc bản sao công chứng) gồm::

A. Về phía người đặt đơn:

1. Đơn xin cấp thị thực (3 bản; mẫu đơn được phát miễn phí tại Đại sứ quán), được khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

2. 4 ảnh mới chụp nền trắng (Ghi họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh)

3. Hộ chiếu Việt Nam hợp lệ có chữ ký của người mang hộ chiếu

4. Bản chính các giấy tờ hộ tịch giải trình mối quan hệ họ hàng giữa người đặt đơn và người mời (ví dụ: giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn) đã được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam (địa chỉ: 40 Trần Phú, Hà Nội) chứng nhận lãnh sự (do người đặt đơn tự đi xin). Trong phần chứng nhận lãnh sự phải nêu rõ cơ quan cấp giấy tờ (chẳng hạn: Ủy ban nhân dân).

Xin lưu ý: Phải đem bản chính các giấy tờ này đi chứng nhận lãnh sự trước rồi mới dịch công chứng sang tiếng Đức.


5. Trong trường hợp trẻ vị thành niên đi đoàn tụ với một bên cha mẹ tại Đức thì phải nộp giấy cam kết của bên cha mẹ kia đồng ý cho trẻ em đi sang Đức đoàn tụ và bản sao công chứng hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân của bên cha mẹ ký giấy cam kết. Chữ ký của người cam kết phải được cơ quan chức năng chứng nhận.

Nếu cha mẹ trẻ em đã li hôn, thì cần nộp thêm quyết định li hôn có hiệu lực pháp luật, trong đó phải nêu rõ ai được nhận quyền nuôi con. Nếu cha mẹ trẻ em hoặc chưa từng đăng ký kết hôn với nhau mà trong giấy khai sinh vẫn có đề tên của người cha thì cần nộp thêm quyết định của tòa án về việc ai có quyền nuôi con.

B. Về phía người mời:

1. Một tờ đơn xin đoàn tụ gia đình không cần theo mẫu.

2. Bản sao hộ chiếu đã được công chứng, trong đó nhất thiết phải có trang có giấy phép cư trú.

3. Bằng chứng về thu nhập (tối thiểu của ba tháng gần nhất / Nếu người mời hành nghề tự do, thì cần trình bảng cân đối kế toán của năm trước), bằng chứng về nhà ở và giấy chứng nhận đăng ký cư trú.


Trong trường hợp đặt đơn xin đi đoàn tụ với vợ hoặc chồng Đức, thì không phải nộp giấy chứng nhận về thu nhập và nhà ở, nhưng phải nộp giấy chứng nhận đăng ký cư trú

(Meldebescheinigung).

Các giấy tờ Việt Nam phải được nộp kèm theo một bản dịch công chứng sang tiếng Đức. Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp thêm hai bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người đặt đơn sau khi có quyết định về đơn xin cấp thị thực.

Tùy thuộc vào từng trường hợp, Đại sứ quán có thể yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác. Việc này được các nhân viên nhận hồ sơ thông báo không cần văn bản cho quý vị.

IV. Đại sứ quán sẽ chuyển đơn và hồ sơ đến Sở Ngoại kiều nơi người mời cư trú (Theo Điều 31 Luật Cư trú, thị thực chỉ được cấp nếu có sự đồng ý của Sở Ngoại kiều). Vì vậy, việc xét đơn xin cấp thị thực có thể kéo dài nhiều tuần/tháng, mong Quý vị thông cảm.

V. Lệ phí : EUR 30,- (Trả tiền mặt bằng USD)

Khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại cửa nhận hồ sơ, người đặt đơn phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí qui định tính bằng US - Dollar. Không hoàn lại tiền lệ phí ngay cả trong trường hợp đơn xin cấp thị thực bị từ chối.banner 300x125 xemtuvi