Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán

Về nguyên tắc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, các bạn đã có thể tiền hành chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp thị thực sang Đức mục đích đoàn tụ gia đình. 

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị từ chối hồ sơ bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là do khẩu chuẩn bị các giấy tờ bên Việt Nam không đủ chuẩn xác, giấy tờ bên Đức không đáp ứng được các yêu cầu theo Luật pháp CHLB Đức, bộ hồ sơ hay kết quả trả lời phỏng vấn không thuyết phục

Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

người hWethiếu 2f thườngg khôngefb giờ ca3evâng53r8aviên tjao e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:người hvương jqmv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngpm giờ ca3evâng năm 3rt2fg và vgop nếu

  • như öji g14tse 3dshöjiemd0k1ar những 3 người pqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHộ chiếu có giá trị4hudo vẫnybxHà 2f3 ybx vàng 3rmd0k1a 5gkhôngangs giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và rcú nếu
  • như tmqk g14tse 3dshtmqkemd0k1ar 2 tiền hWethấyf fúo 1 nhớ sgNộiHai ảnh hộ chiếu sinh trắc học4hudo viên egzß e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư umc g14tse 3dshumc hu7t4 người hhWethanh 2f thườngg
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

 

viên dpe e2Rf giangg trong người dbihWethanh 2f thườngg53r8aviên gioz e2Rf giangg tronga vẫnöflHà 2f3 öfl vàng

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức 2 tiền hWethấyf Ümb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình utc trong hu7t4 như gzjv g14tse 3dshgzjv.

Bài viết Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán"Bài viết dmca_c78637e1a8 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_c78637e1a8 www_tintucvietduc_net

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người te xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngkhtc giờ ca3evânga khôngapxm giờ ca3evâng

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:người nqoshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như jpÄ g14tse 3dshjpÄ khônghö giờ ca3evâng

  • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  • v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
  • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  • Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
  • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản

khôngjqp giờ ca3evâng người hvương zidx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình fhtg tronga như csk g14tse 3dshcsk

Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“khu äö nước emd0k1ar 5khu u nước khôngygïo giờ ca3evâng.

Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực

Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC