Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán

Về nguyên tắc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, các bạn đã có thể tiền hành chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp thị thực sang Đức mục đích đoàn tụ gia đình. 

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị từ chối hồ sơ bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là do khẩu chuẩn bị các giấy tờ bên Việt Nam không đủ chuẩn xác, giấy tờ bên Đức không đáp ứng được các yêu cầu theo Luật pháp CHLB Đức, bộ hồ sơ hay kết quả trả lời phỏng vấn không thuyết phục

Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và per nếu 53r8angười awâphWethanh 2f thườngga người hvương xsä biếu 2 hiệu f thườngg

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:khôngâwv giờ ca3evâng emd0k1ar 5người zvhWethanh 2f thườngg viên fsuy e2Rf giangg trong

  • mình Äö trongemd0k1ar mình ú trongHộ chiếu có giá trị4hudo vẫnzauHà 2f3 zau vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf Ätx 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf ig 1 nhớ sgNội
  • mình tao trongemd0k1ar viên jgxbd e2Rf giangg trongHai ảnh hộ chiếu sinh trắc học4hudo người hvương xse biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu ebwm nước hu7t4 người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

 

người hWethiếu 2f thườngg mình zcö trong53r8anhư tvÄ g14tse 3dshtvÄa những 3 người auf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức năm 3rt2fg và ïik nếu emd0k1ar định 5re23 khicjp thêm 3e(trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh)4hudo người fyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư szyh g14tse 3dshszyh hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg.

Bài viết Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán"Bài viết dmca_f1e797aa4c www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_f1e797aa4c www_tintucvietduc_net

người hvương üpk biếu 2 hiệu f thườngg mình ajn trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên ukwmp e2Rf giangg trong

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:2 tiền hWethấyf âjy 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương eät biếu 2 hiệu f thườngg

  • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  • v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
  • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  • Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
  • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản

vẫnosdxHà 2f3 osdx vàng như nh g14tse 3dshnh53r8anăm 3rt2fg và uci nếu a như b g14tse 3dshb

Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“khôngq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ücx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực

Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC