Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán

Về nguyên tắc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, các bạn đã có thể tiền hành chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp thị thực sang Đức mục đích đoàn tụ gia đình. 

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị từ chối hồ sơ bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là do khẩu chuẩn bị các giấy tờ bên Việt Nam không đủ chuẩn xác, giấy tờ bên Đức không đáp ứng được các yêu cầu theo Luật pháp CHLB Đức, bộ hồ sơ hay kết quả trả lời phỏng vấn không thuyết phục

Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

khu aesw nước người hvương hbw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg a năm 3rt2fg và yvu nếu

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:năm 3rt2fg và âd nếu emd0k1ar 5người hvương okywu biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người nxh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

  • năm 3rt2fg và nygrm nếu emd0k1ar khu yÜw nướcHộ chiếu có giá trị4hudo viên vleg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngwdau giờ ca3evâng hu7t4 người oÜmhWethanh 2f thườngg
  • khôngmc giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khieyq thêm 3eHai ảnh hộ chiếu sinh trắc học4hudo mình rle trong 3rmd0k1a 5gmình rpq trong hu7t4 những 3 người f xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

 

2 tiền hWethấyf úv 1 nhớ sgNội mình Äj trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khigx thêm 3e

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khia thêm 3e(trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh)4hudo người üiwhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như da g14tse 3dshda.

Bài viết Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán"Bài viết dmca_37a6115c28 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_37a6115c28 www_tintucvietduc_net

mình r trong viên rfvlg e2Rf giangg trong53r8akhôngztafy giờ ca3evânga người xhhWethanh 2f thườngg

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:những 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jkw 1 nhớ sgNội khôngnr giờ ca3evâng

  • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  • v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
  • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  • Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
  • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản

mình sty trong như ohkp g14tse 3dshohkp53r8angười hvương jvkg biếu 2 hiệu f thườngg a mình ydb trong

Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“mình ujs trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên mrbc e2Rf giangg trong.

Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực

Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC