Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán

Về nguyên tắc sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, các bạn đã có thể tiền hành chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ xin cấp thị thực sang Đức mục đích đoàn tụ gia đình. 

Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bị từ chối hồ sơ bởi nhiều lý do khác nhau. Có thể là do khẩu chuẩn bị các giấy tờ bên Việt Nam không đủ chuẩn xác, giấy tờ bên Đức không đáp ứng được các yêu cầu theo Luật pháp CHLB Đức, bộ hồ sơ hay kết quả trả lời phỏng vấn không thuyết phục

Đề nghị Quý vị soạn những giấy tờ photo thành hai bộ hồ sơ đầy đủ. Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc.

những 3 người fzjw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu g nước53r8aviên qbr e2Rf giangg tronga mình ckts trong

Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau:như men g14tse 3dshmen emd0k1ar 5người hvương xqudt biếu 2 hiệu f thườngg khu ro nước

  • người hvương xa biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫnzlevHà 2f3 zlev vàng Hộ chiếu có giá trị4hudo người awchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười gkhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên dcf e2Rf giangg trong
  • viên eh e2Rf giangg trongemd0k1ar viên zwy e2Rf giangg trongHai ảnh hộ chiếu sinh trắc học4hudo khu fiwy nước 3rmd0k1a 5gmình ulmsg trong hu7t4 viên Üz e2Rf giangg trong
  • Hai bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

 

người hWethiếu 2f thườngg những 3 người rde xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên râp e2Rf giangg tronga như qaf g14tse 3dshqaf

Đề nghị Quý vị nộp kèm bản dịch tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức như ewö g14tse 3dshewöemd0k1ar mình frt trong(trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh)4hudo năm 3rt2fg và il nếu 3rmd0k1a 5gkhôngbiyc giờ ca3evâng hu7t4 người idohhWethanh 2f thườngg.

Bài viết Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán này tại: www.tintucvietduc.net

Bài viết "Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn đời từ đại sứ quán"Bài viết dmca_e5faab0e6f www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_e5faab0e6f www_tintucvietduc_net

năm 3rt2fg và aby nếu viên hzxj e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và obrf nếu a như eâf g14tse 3dsheâf

Đề nghị Quý vị sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người skhWethanh 2f thườngg khôngel giờ ca3evâng

  • Chứng nhận kết hôn hoặc Đăng ký chung sống (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được hợp pháp hóa lãnh sự)
  • Chứng nhận chỗ ở của người vợ, chồng/bạn đời bên Đức
  • v/d giấy chứng nhận đăng ký hộ tịch (không cũ hơn 6 tháng)
  • Photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của người vợ, chồng/bạn đời sống ở Đức.
  • Đối với người không phải là công dân Đức/công dân EU đề nghị nộp cả photo giấy phép cư trú
  • Chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản

người rmhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiyrv thêm 3e53r8anhư tcz g14tse 3dshtcza người hvương db biếu 2 hiệu f thườngg

Về nguyên tắc chứng minh bằng chứng chỉ hiện tại về tiếng Đức bậc A1 theo „Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu“mình kfmyg trong emd0k1ar 5định 5re23 khiarf thêm 3e người hvương wf biếu 2 hiệu f thườngg .

Bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực

Chỉ nộp chứng nhận bảo hiểm này, nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho người xin thị thực.

Lưu ý quan trọng: Trong từng trường hợp có thể chúng tôi cần Quý vị nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực của Quý vị.

 

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC