Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế

Chỉ dẫn quan trọng: Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế vẫn có thể nhập cảnh vào Đức trong thời gian hạn chế nhập cảnh. Do đó,hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích này vẫn được tiếp nhận và xử lý.

54khu dr nước 54khu ys nước53r8a 54khu idtz nướca 54khu sp nước

Chỉ dẫn quan trọng: Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế vẫn có thể nhập cảnh vào Đức trong thời gian hạn chế nhập cảnh. Do đó,hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích này như ceo g14tse 3dshceoemd0k1ar người hvương et biếu 2 hiệu f thườngg vẫn được4hudo người iühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnlceHà 2f3 lce vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf kjtc 1 nhớ sgNội tiếp nhận và xử lý.

khôngrvâ giờ ca3evâng 54khu cn nước53r8anhư ge g14tse 3dshgea người hWethiếu 2f thườngg

Các học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế từ nước thứ ba muốn nhập cảnh vào Đức phải đáp ứng những điều kiện sau:năm 3rt2fg và zhui nếu emd0k1ar 5khôngjfwtl giờ ca3evâng năm 3rt2fg và n nếu

Bài viết Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế này tại: www.tintucvietduc.net

  • Đã có thị thực quốc gia Đức với mục đích học nghề trong lĩnh vực nêu trên.
  • Khi nhập cảnh phải xuất trình được hợp đồng đào tạo nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
  • Giấy xác nhận của trường nghề nêu rõ trong bối cảnh dịch COVID – 19mình c trong emd0k1ar 5như zygl g14tse 3dshzygl 54khu orz nước chương trình học 2 tiền hWethấyf üaqc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 54khu beic nướcvẫn được thực hiện4hudo người pähhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnzïdHà 2f3 zïd vàng hu7t4 54khu xuf nước tại cơ sở đào tạo( LƯU Ý: xác nhận học trực tuyến KHÔNG được chấp nhậnnhư pq g14tse 3dshpq emd0k1ar 5những 3 người qgr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫngaiHà 2f3 gai vàng )

X Bài viết "Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế"Bài viết dmca_8bbb81d843 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_8bbb81d843 www_tintucvietduc_net

  • Trường hợp học viên những 3 người ema xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiekm thêm 3etham gia học tiếng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người on xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như lqf g14tse 3dshlqf trước chương trình học nghề thì khi nhập cảnh phải chứng minh được khóa học nghề sẽ diễn ra ngay sau khi khóa học tiếng kết thúc.
  • Phải nghiêm chỉnh thực hiện cách ly theo qui định của từng bang.

viên lcn e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8akhônghdvk giờ ca3evânga 54khu dkx nước

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực dài hạn cho mục đích học nghề chăm sóc sức khỏe và y tế (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khifib thêm 3ebao gồm: đào tạo nghề trực tiếp và có khóa học tiếng trước đó4hudo định 5re23 khimnu thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizba thêm 3e hu7t4 vẫndvHà 2f3 dv vàng ).

Hồ sơ chỉ được tiếp nhận qua VFS.

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi