Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế

Chỉ dẫn quan trọng: Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế vẫn có thể nhập cảnh vào Đức trong thời gian hạn chế nhập cảnh. Do đó,hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích này vẫn được tiếp nhận và xử lý.

như rúa g14tse 3dshrúa 2 tiền hWethấyf cth 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga 54khu flz nước

Chỉ dẫn quan trọng: Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế vẫn có thể nhập cảnh vào Đức trong thời gian hạn chế nhập cảnh. Do đó,hồ sơ xin cấp thị thực cho mục đích này 2 tiền hWethấyf huqï 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người fkâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫn được4hudo 54khu zkj nước 3rmd0k1a 5gngười hvương wy biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên gltdj e2Rf giangg trong tiếp nhận và xử lý.

như oyg g14tse 3dshoyg định 5re23 khiuäfg thêm 3e53r8anhư zchs g14tse 3dshzchsa định 5re23 khirß thêm 3e

Các học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế từ nước thứ ba muốn nhập cảnh vào Đức phải đáp ứng những điều kiện sau:năm 3rt2fg và kxy nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương jde biếu 2 hiệu f thườngg

Bài viết Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế này tại: www.tintucvietduc.net

  • Đã có thị thực quốc gia Đức với mục đích học nghề trong lĩnh vực nêu trên.
  • Khi nhập cảnh phải xuất trình được hợp đồng đào tạo nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế.
  • Giấy xác nhận của trường nghề nêu rõ trong bối cảnh dịch COVID – 19khôngxq giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và âyu nếu người hvương úkb biếu 2 hiệu f thườngg chương trình học 54khu tjÜ nướcemd0k1ar viên ryp e2Rf giangg trongvẫn được thực hiện4hudo năm 3rt2fg và yep nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 54khu zÄ nước tại cơ sở đào tạo( LƯU Ý: xác nhận học trực tuyến KHÔNG được chấp nhậnđịnh 5re23 khixc thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf rsbt 1 nhớ sgNội người hvương ganiu biếu 2 hiệu f thườngg )

X Bài viết "Ngoại lệ trong hạn chế nhập cảnh với Học viên học nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y tế"Bài viết dmca_3df15bec85 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài 1 viết này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET - dmca_3df15bec85 www_tintucvietduc_net

  • Trường hợp học viên người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar 2 tiền hWethấyf lc 1 nhớ sgNộitham gia học tiếng4hudo người zhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên mrof e2Rf giangg trong hu7t4 như vztl g14tse 3dshvztl trước chương trình học nghề thì khi nhập cảnh phải chứng minh được khóa học nghề sẽ diễn ra ngay sau khi khóa học tiếng kết thúc.
  • Phải nghiêm chỉnh thực hiện cách ly theo qui định của từng bang.

vẫnxfHà 2f3 xf vàng 2 tiền hWethấyf timu 1 nhớ sgNội53r8amình uir tronga năm 3rt2fg và vw nếu

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực dài hạn cho mục đích học nghề chăm sóc sức khỏe và y tế (người hvương lkzq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình âk trongbao gồm: đào tạo nghề trực tiếp và có khóa học tiếng trước đó4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf xdst 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và iyp nếu ).

Hồ sơ chỉ được tiếp nhận qua VFS.

Nguồn: Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

20 megabytes