Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi trông trẻ tại CHLB Đức1. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

2. Đại sứ quán chỉ nhận những đơn đã được khai đầy đủ.

3. Những giấy tờ cần phải nộp (bản chính hoặc bản sao công chứng) gồm:

- Đơn xin cấp thị thực (3 bản; mẫu đơn được phát miễn phí tại Đại sứ quán), được khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

- 4 ảnh mới chụp nền trắng (Ghi họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh)

- Hộ chiếu Việt hợp lệ có chữ ký của người mang hộ chiếu.

- Hồ sơ của một tổ chức môi giới dịch vụ trông trẻ của Đức bao gồm:

Hoặc:

- Hợp đồng lao động giữa người xin đi trông trẻ với bố mẹ của trẻ em và

- Giấy cam kết bảo lãnh theo Điều 68 Luật Cư trú (theo mẫu thống nhất toàn liên bang) được Sở Ngoại kiều nơi người cam kết cư trú chứng thực chữ ký.

Hoặc:

- Hợp đồng lao động tay ba giữa tổ chức môi giới dịch vụ trông trẻ, bố mẹ của đứa trẻ và người xin đi trông trẻ.

- Bảng tóm tắt quá trình học tập và công tác sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học của người đặt đơn (ghi rõ cả thời gian không đi học và cũng không làm việc).

- Chứng nhận về việc đã tham gia khóa học tiếng Đức (yêu cầu có trình độ tiếng Đức giao tiếp tốt).

Tất cả các giấy tờ cần nộp thêm hai bản sao. Trong trường hợp được cấp thị thực, người đặt đơn sẽ được nhận lại bộ hồ sơ gốc và phải mang theo khi sang Đức.

Tùy thuộc vào từng trường hợp, Đại sứ quán có thể yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác. Các nhân viên nhận hồ sơ sẽ thông báo cụ thể cho quý vị về việc này.

4. Các thông tin cần thiết khác:

- Tuổi của người đặt đơn phải từ 17 đến 24. Người chưa đủ tuổi thành niên cần phải nộp thêm giấy đồng ý cho đi làm việc của người đại diện theo pháp luật.

- Nếu người đặt đơn có quan hệ họ hàng với gia đình thuê trông trẻ, thì điều kiện để đặt đơn xin cấp thị thực đi trông trẻ là hoàn toàn không có.

- Trong gia đình thuê trông trẻ, tiếng Đức phải là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày và phải là tiếng mẹ đẻ của tối thiểu một trong hai người là bố mẹ của đứa trẻ.

5. Thời gian giải quyết đơn xin cấp thị thực:

Hồ sơ xin cấp thị thực gồm đầy đủ các giấy tờ cần phải nộp vào Đại sứ quán chậm nhất là hai tháng trước ngày dự kiến xuất cảnh, bởi vì các cơ quan chức năng tại Đức cũng tham gia vào việc xét đơn.

6. Lệ phí:

EUR 30,- (Trả tiền mặt bằng USD) Khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực tại cửa nhận hồ sơ, người đặt đơn phải nộp toàn bộ số tiền lệ phí qui định tính bằng - Dollar.


Theo Deutsche Botschaft Hanoi.

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC