Việc đi lại giữa Ðức và Việt Nam bắt buộc phải có thị thực. Do vậy tất cả các công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Ðức phải có thị thực.

Thời hạn dự định cư trú không đóng vai trò liên quan. Ở Việt Nam việc cấp thị thực nhập cảnh vào Ðức do Ðại sứ quán Ðức tại Hà Nội và Tổng lãnh sự Ðức tại Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách.

Ðại sứ quán luôn cố gắng giải quyết đơn xin cấp thị thực của Quí vị một cách nhanh chóng. Ðể thuận tiện cho công việc của chúng tôi, đề nghị Quí vị

- Điền đơn khai một cách chính xác và đầy đủ,
- Nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết và
- Nộp hồ sơ xin cấp thị thực đúng thời gian qui định (chậm nhất trước ngày dự định đi một tuần).


Theo Deutsche Botschaft Hanoi.

Dat Cau Hoi
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC