Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày dùng nhiều trong cuộc sống

năm 3rt2fg và g nếu định 5re23 khigmy thêm 3e53r8avẫnbqHà 2f3 bq vàng a khu clx nước

người hvương gsma biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên zxiu e2Rf giangg trong khu ndg nướcvẫnbgfHà 2f3 bgf vàng md0k1vẫndboHà 2f3 dbo vàng a 1anhững 3 người äi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu nax nướcmd0k12 tiền hWethấyf lmd 1 nhớ sgNộia 3angười rwbhWethanh 2f thườnggBối cảnh 1: Gặp gỡ và quen biết _ Begrüßung und Bekanntschaftkhôngvyd giờ ca3evângmd0k1vẫnogwbHà 2f3 ogwb vàng a 1anhững 3 người afvo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương vru biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người ïk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

1. Hallo: Xin chào

2. Guten Morgen: Chào buổi sáng

3. Guten Tag: Chào nhé

4. Guten Abend: Buổi tối vui vẻ

5. Gute Nacht!: Chúc ngủ ngon

6. Grüß Gott!: Chào

7. Herzlich willkommen!: Rất hoan nghênh

8. Wie geht`s dir?: Khỏe không?

9. Wie geht`s Ihnen?: Cậu khỏe chứ?

10. Danke gut, und dir?: Cám ơn, tốt, còn cậu?

11. Es geht, und Ihnen?: Cũng được, còn bác?

12. Nicht schlecht: Cũng không tệ

13. Sosolala, aber ich bin ziemlich beschäftigt: Thường thường thôi, nhưng thực sự rất bận

14. Gar nicht so gut, ich habe einen Schnupfen: Chả tốt tzs nào, tôi vừa ốm dậy

15. Haben Sie sich gut erholt: Nghỉ ngơi có được khỏe chưa?

16. Es freut mich, Sie zu sehen: Vui quá được biết bạn. (dùng cho gặp gỡ lần đầu)

17. Freut mich: Rất vui.

18. Es freut mich, Sie kennen zu lernen: Vui quá được biết bạn

19. Freut mich, Sie wieder zu sehen: Rất vui, được biết cậu.

20. Ich begrüße Sie im Namen unserer Firma: Tôi chào mừng anh, với danh nghĩa của Cty.

21. Darf ich mich vorstellen?: Cho phép tôi giới thiệu nhé?

22. Wie ist Ihr Name bitte?: Xin hỏi quý danh của bạn?

23. Wie heißen Sie bitte?: Bạn tên gì?

24. Ich heiße Wangping. Und Sie?: Tôi tên Vương Bình. Còn bạn?

25. Woher kommen Sie?: Bạn từ đâu đến?

Bài viết "Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày"Bài viết dmca_671e06d761 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_671e06d761 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

26. Ich bin aus China: Tôi đến từ Trung Quốc

27. Was sind Sie (von Beruf)?: Bạn làm nghề gì?

28. Ich bin Student: Tôi là Sinh viên

29. Ich arbeite hier als Gastprofessor.: Tôi làm việc ở đây. Như là Giáo sư dự giảng

30. Hier ist meine Visitenkarte: Đây là danh thiếp của tôi.

Bối cảnh 2 Đi tàu – Mit der Einsenbahn fahren

Mẫu câu cơ bản

  • Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät: Chúng mình phải nhanh lên, không thì chậm mất
  • Darf ich einen Fahrplan haben?: Tôi có thể xem thời gian biểu được không?
  • Wo steht der Zugnach Hamburg?: Chuyến xe đi Hamburg ở đâu ạ?
  • Ich möchte den Koffer nach Bremen aufgeben: Tôi muốn chuyển va li này đến Bremen
  • Nächster Halt, Dortmund: Đến trạm sau, ở Dortmund Mẫu câu thường dùng

1. Wir müssen jetzt zum Bahnhof: Giờ ta phải ở Ga

2. Beeilen wir uns! Sonst kommen wir zu spät: Ta phải nhanh lên, không thì muộn mất.

3. Gehen wir zunächst zur Auskunft (Information)!: Đến chỗ tư vấn thông tin đã

Bài viết Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày này tại: www.tintucvietduc.net

4. Könnten Sie mir sagen, wo die Information ist?: Có thể nói cho biết, phòng thông tin chỗ nào ạ?

5. Darf ich einen Fahrplan haben?: Tôi muốn có thời gian biểu đi tầu được không?

6. Wann fährt der Schnellzug nach Stuttgart?: Tàu nhanh đi Stuttgart khi nào chạy?

7. Ich möchte den Koffer nach Bremen aufgeben: Tôi muốn chuyển va li đến Bremen

8. In 20 Minuten: Trong khoảng 20 phút

Bài viết "Các mẫu câu giao tiếp tiếng Đức thông dụng hàng ngày"Bài viết dmca_671e06d761 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NETBài viết dmca_671e06d761 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

9. Um halb drei, also haben Sie nur 3 Minuten. Beeilen Sie sich!: Hai giờ 30, bạn có 3 phút, ta phải nhanh lên

10. Der Zug ist leider schon abgefahren. Aber keine Sorge ! In einer Stunde fährt noch ein Zug: Tiếc là tàu ấy đã chạy rồi. Nhưng đừng vội. Một giờ nữa lại có 1 chuyến

11. Fährt dieser Zug über Karlsruhe?: Tàu này có chạy qua Karlsruhe không?

12. Wo steht der Zug nach Berlin?: Tàu đi Berlin năm ở đâu ạ?

13. Auf Gleis 12: Ở đường số 12

14. Achtung, achtung! Der Zug nach Köln fährt in wenigen Minuten ab. Bitte, sofort einsteigen!

Chú ý chú ý! Tàu đi Köln sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Xin mời lên tàu ngay

15. Darf ich mein Gepäck auf Ihren Koffer stellen? Tôi bỏ hành lzs vào Va li bạn được không?

16. Darf ich hier eine Zigarette rauchen? Tôi hút thuốc được chứ?

17. Nein, Sie dürfen nicht. Hier ist das Nichtraucherabteil: Không, không được. Ở toa này cấm hút thuốc

18. Dort ist das Raucherabteil: Kia là toa hút thuốc

19. Guten Tag! Ihre Fahrkarten bitte!: Chào! Cho xem vé của ông

20. Hat der Zug einen Speisewagen? Tàu này có toa ăn không?

21. Oh, mein Herr! Sie sind im falschen Abteil. Hier ist die 1. Klasse

Ồ, thưa ngài, ngài lên nhầm toa rồi. Đây là khoang số 1 đầu tàu.

22. Aber wo ist die 2.Klasse?

Thế, khoang số 2 ở đâu?

23. Gehen Sie bitte ein bisschen nach hinten!

Ông đi về phía sau một chút

24. Muss ich umsteigen?

Tôi có phải chuyển tàu không?

25. Nein, nicht nötig.- Không không cần

26. Wann sind wir in München?- Khi nào chúng ta đến München?

27. In etwa 2 Stunden, um 15: 12 Uhr, denn der Zug hat eine Verspätung.

Trong khoảng 2 giờ, khoảng 15:12 đến nơi, vì tàu naỳ chậm hơn

28. Nächtster Halt, Dortmund- Trạm sau là Dortmund.

29. Meine Damen und Herren, wir treffen in München ein. Fahrgäste nach Augsburg, bitte umsteigen!

Quý bà và quý ông, tàu chúng ta đã đến München. Khách đi tàu đến Augsburg xin mời chuyển tàu.

30. Der Zug trifft in Zürich ein. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen

Tàu naỳ đến Zürich. là điểm kết thúc. Chúng tôi xin mời quý khách xuống xe.

 

Nguồn: Học tiếng Đức/ Tiengduc.edu.vn

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức