Tin tức cộng đồng

Người Việt ở Đức:  Khi nào được nghỉ? Ở cạnh khu chợ lớn của người Việt tại Berlin, CHLB Đức, có một triết gia thông thái, tài cao học rộng, nói chuyện uyên...

Mùa thu cô đơn ở Đức Đối với những mới sang Đức sống vài năm, có lẽ ngoài cái khó khăn lớn mà ai cũng gặp phải đó là Tiếng Đức....