Thứ tư, 30 Tháng 11 2022

Suy nghĩ và Cảm nhận

Đừng biến những “suất cơm từ thiện” thành khó nuốt Lên án sự dối trá là việc cần phải làm. Nhưng nhân danh việc từ thiện để làm người đói ăn đứt bữa thêm một lần tổn thương là tội ác. Các điểm phát cơm...

Sao nỡ bóc mẽ người nghèo mùa giãn cách? “Lên án cái ác và sự dối trá là sứ mệnh của truyền thông. Nhưng nhân danh cảnh báo để làm người đói ăn đứt bữa thêm một lần tổn thương là tội ác”, nhà...

Sự dối trá ngự chốn pháp đình Mấy hôm nay, dư luận tròn mắt trước thông tin mới nghe cứ tưởng là chuyện bịa. Đấy là câu chuyện hết sức kỳ lạ, diễn ra ở tòa án huyện Đắk Song, tỉnh Đắk...