Thứ hai, 03 Tháng 10 2022

Suy nghĩ và Cảm nhận

Quan chức Bảo Lộc đã ở đâu? Chuyện thật khó tin là khi những đồi chè đẹp như tranh vẽ bị cắt nát bởi những con đường tự mở mà các vị lãnh đạo địa phương ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng)...

Để cha mẹ già vào nhà dưỡng lão là bất hiếu Thật đau xót khi ngày càng có nhiều nhà dưỡng lão mọc lên, và ngày càng nhiều đứa con bất hiếu viện đủ lý do của cuộc sống hiện đại để chưa cha mẹ già...