Thứ tư, 30 Tháng 11 2022

Suy nghĩ và Cảm nhận

Chuyện kẻ ở, người đi Nghĩ vẩn vơ về ngày 30-4, tôi bỗng nảy ra ý, thử đặt địa vị mình là người ở nơi xa khi hướng về Tổ quốc, mong đợi gì nơi đất mẹ. Tôi cũng thử...