Thứ hai, 03 Tháng 10 2022

Suy nghĩ và Cảm nhận

Khi người lớn đánh đập những đứa trẻ Với những người lớn đang tìm kiếm cảm giác quyền lực, mục tiêu dễ dàng nhất đối với họ chính là trẻ em - đối tượng không có khả năng phản kháng và dễ bị...

Xin đừng hót những lời chim chóc mãi Ông làm bộ trưởng mà không biết tư duy chính sách để phát triển ngành mình mà chỉ nghĩ được các lỗ thủng hút tiền của ngành rồi... nổ....