Thứ hai, 03 Tháng 10 2022

Suy nghĩ và Cảm nhận

Sao nỡ bóc mẽ người nghèo mùa giãn cách? “Lên án cái ác và sự dối trá là sứ mệnh của truyền thông. Nhưng nhân danh cảnh báo để làm người đói ăn đứt bữa thêm một lần tổn thương là tội ác”, nhà...