Tin Việt Nam

Nguồn gốc tên gọi chợ Bến Thành Nhiều người, kể cả không phải dân Sài Gòn, đều biết đến ngôi chợ nổi tiếng nhất của Sài Gòn này. Tuy nhiên không phải...