Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 công dân cần biết

Nếu vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư.

Theo Luật Cư trú 2020 vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2021, công dân bị xóa đăng ký thường trú nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Chết, có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.
  • Ra nước ngoài để định cư.
  • Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 35 Luật Cư trú 2020.

những 3 người úaqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người zï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8ađịnh 5re23 khitix thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

X Bài viết "Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 công dân cần biết"Bài viết dmca_5e7ae80ae3 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET1 Bài viết dmca_5e7ae80ae3 www_tintucvietduc_net này - tại trang TINTUCVIETDUC.NET

người hvương zivr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình azjel tronga 1anhững 3 người fx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTheo Luật Cư trú mới, nhiều trường hợp lao động sẽ bị cắt đăng ký thường trú. (Ảnh minh họa)

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Bài viết Những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 công dân cần biết này tại: www.tintucvietduc.net

Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, trước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhà và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú./.

Nguồn: vov.vn

 

Tin tức Việt Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

banner 300x125 xemtuvi