Thứ hai, 03 Tháng 10 2022

Thông tin thị thực

Thủ tục xuất cảnh theo diện đính hôn Tư vấn pháp luật: Thủ tục xin thị thực xuất cảnh sang Đức với mục đích kết hôn. ...

Đang ở Đức muốn xin được cấp Hộ chiếu Việt Nam_0

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì điều kiện cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam phải là công dân Việt Nam.

banner 300x125 xemtuvi