Thông tin thị thực

Làm gì khi người mời ở Đức không thể cam kết thanh toán các chi phí?

Làm gì khi người mời ở Đức không thể cam kết thanh toán các chi phí?

Trước khi cấp giấy cam kết bảo lãnh cơ quan có thẩm quyền của Đức sẽ kiểm tra xem người mời có đủ khả năng tài chính để làm giấy cam kết bảo lãnh này hay không.Thủ tục xuất cảnh theo diện đính hôn

Thủ tục xuất cảnh theo diện đính hôn

Tư vấn pháp luật: Thủ tục xin thị thực xuất cảnh sang Đức với mục đích kết hôn.

Về vấn đề miễn lệ phí khi cấp Giấy miễn thị thực

Về vấn đề miễn lệ phí khi cấp Giấy miễn thị thực

Hỏi: Chúng tôi vượt biên sang Đức và đã có quốc tịch Đức. Cách đây 4 năm chúng tôi có làm VISA miễn thị thực 5 năm và phải trả lệ phí. Trong thời gian này chúng tôi ra vào Việt

...