Thứ tư, 17 Tháng 8 2022

Thông tin thị thực

I. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến...

banner 300x125 xemtuvi