Thông tin thị thực

Những yêu cầu bắt buộc về thị thực và hướng dẫn

Việc đi lại giữa Ðức và Việt Nam bắt buộc phải có thị thực. Do vậy tất cả các công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Ðức phải có thị thực.

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tác

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tácI. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

Abstract 730131 640

Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi thăm thân nhân/gia đình

I.Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. Đại sứ quán : Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ

Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi trông trẻ tại CHLB Đức

Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi trông trẻ tại CHLB Đức1. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi làm việc tại CHLB Đức

Hướng dẫn xin cấp thị thực: đi làm việc tại CHLB ĐứcI. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)