Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022

Thông tin thị thực

Hướng dẫn xin thị thực: đi công tácI. Người đặt đơn xin cấp thị thực phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại cửa nhận hồ sơ của Đại sứ quán. (Giờ mở cửa: Thứ hai đến Thứ sáu, từ 8.30 đến 11.30 giờ)

banner 300x125 xemtuvi