Đang ở Đức muốn xin được cấp Hộ chiếu Việt Nam_0

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì điều kiện cấp hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu Việt Nam phải là công dân Việt Nam.

 • Theo Khoản 2, Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, nếu Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 01/07/2009 thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/07/2009, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam. Như vậy, nếu bạn còn quốc tịch Việt Nam thì sẽ được cấp hộ chiếu Việt Nam.
 • Nếu bạn không còn quốc tịch Việt Nam thì bạn cần phải thực hiện thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam thì mới được cấp hộ chiếu.

Khoản 1 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định:

người đã mất quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nhưng phải thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 1. Xin hồi hương về Việt Nam;
 2. Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 3. Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
 4. Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 5. Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
 6. Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm:

 1. Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
 2. Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
 3. Bản khai lý lịch;
 4. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
 5. Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;
 6. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
 7. Hồ sơ xin cấp hộ chiếu Việt Nam gồm (Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao):
 8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;
 9. Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và có ảnh (yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó).

Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp hộ chiếu.

LS Hải - Tin Tức Việt Đức.

 
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC