Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình sẽ được sáp nhập thành đơn vị hành chính thành phố mới, dự kiến lấy tên là thành phố Hoa Lư.

1 Thanh Pho Ninh Binh Se Duoc Doi Ten Sau Khi Sap Nhap

Theo lộ trình đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc sáp nhập thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản". Ảnh: Thế Minh

Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thành việc hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là "Đô thị Cố đô - Di sản", dựa trên nền tảng giá trị văn hóa - lịch sử của cố đô Hoa Lư và các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An.

Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau sáp nhập là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu, là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030, gồm 50 thành viên. Lộ trình việc sắp xếp được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2025-2030) và bao gồm 10 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện theo lộ trình.

Tỉnh Ninh Bình cũng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư". Theo đó, việc xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư" phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Ninh Bình, tạo nền tảng, tiền đề để xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư" theo định hướng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ".

Đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển thành phố Hoa Lư "Đô thị Di sản thiên niên kỷ" độc đáo, tiêu biểu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, là hình mẫu phát triển dựa trên sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng kinh tế, hướng vào các tiêu chí xã hội phát triển và nhân dân hạnh phúc.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, việc xây dựng Đề án xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư" là chuẩn bị trước một bước để xây dựng, phát triển "thành phố Hoa Lư" theo định hướng "Đô thị Di sản thiên niên kỷ", đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

"Tỉnh Ninh Bình đã giao cho thành phố Ninh Bình chủ trì phối hợp với huyện Hoa Lư xây dựng ngay đề án phân loại đô thị. Đồng thời, giao thành phố Ninh Bình chủ trì lập đề án xây dựng và phát triển "thành phố Hoa Lư", trên cơ sở đó bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới xây dựng đô thị loại I" - ông Ngọc cho hay.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của ngành mình trong Bộ tiêu chí phân loại đô thị, trên cơ sở đó gửi về Sở Xây dựng và UBND thành phố để tổng hợp, rà soát xây dựng đề án.

Thành phố Ninh Bình được thành lập ngày 7.2.2007, theo Nghị định 19/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Ninh Bình.

Nguồn: Báo Lao động
 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC